Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 18 Maart 2003 Waterschappen steunen nationaal bestuursakkoord Water

De 48 Nederlandse waterschappen zijn bereid het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) te ondertekenen. De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft hiertoe besloten.

Lange onderhandelingen

Over het NBW is onlangs na maandenlange onderhandelingen een akkoord bereikt door vertegenwoordigers van het Rijk met de overkoepelende organisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (Unie van Waterschappen). De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met het akkoord, dat in het kabinet was ingebracht door de demissionaire staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M. Schultz van Haegen.

Gezamenlijk 'contract'

Het doorslaggevende argument voor de waterschappen om het 'waterpact' breed te steunen, is het feit dat de vier overheden voor het eerst in gezamenlijkheid een 'contract' sluiten over het waterbeheer in Nederland. De waterschappen beschouwen dat als 'winst'. De Waterschappen hebben echter ook kritiek op het NBW. Het akkoord is in de ogen van veel waterschappen onvolledig. De teksten zijn bovendien lang niet altijd duidelijk. Op de nodige terreinen moet zeker nog nadere overeenstemming worden bereikt, vinden de waterschappen.

Aanpak

De vier overheden leggen in het NBW vast hoe, met welke middelen en afspraken, en langs welk tijdspad tot 2050 zij de 'grote wateropgave voor Nederland in de 21e eeuw willen aanpakken'.

Klimaatsverandering

Het NBW heeft tot doel om het Nederlandse watersysteem (het stelsel van rivieren, kanalen, sloten, rioleringen etc.) in 2015 weer op orde te hebben en daarna op orde te houden. Het stelsel moet in 2015 klaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering (meer en heviger neerslag), zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl