Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 10 September 2003 Bestortingen Helderse Zeewering

DEN HELDER - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is begonnen met het bestorten van de Helderse Zeewering. Met behulp van een schip wordt 35.000 ton materiaal laagsgewijs op de onder water gelegen dijk aangebracht. De werkzaamheden nemen vier weken in beslag.

Nauwlettend in het oog

De zee heeft op 200 meter van de Helderse Zeewering al een diepte van N.A.P. - 25 meter en op een locatie (Kaaphoofd) zelfs een diepte van N.A.P. - 50 meter.

Voor de dijk is dat een situatie die door het hoogheemraadschap nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Om de dijk te verstevigen, zijn er zinkstukken onder water aangebracht. Tijdens jaarlijks onderzoek stuurt een meetschip een brede bundel signalen naar beneden. De dijk wordt als het ware gescand. Uiteindelijk blijkt waar zich zwakke plekken in de dijk bevinden.

Handhaving standzekerheid

Uit het laatste onderzoek dat in het najaar van 2002 is uitgevoerd, is gebleken dat het gemeten profiel beneden het vastgestelde minimumprofiel is komen te liggen. Dit minimumprofiel moet gehandhaafd worden om de standszekerheid van de Helderse Zeewering te kunnen blijven waarborgen. Door middel van bestortingen wordt nu voorkomen dat het zand verder wegspoelt en wordt het onderwaterprofiel van de dijk weer glad gemaakt.

Laagsgewijs

Het te bestorten gebied ligt direct ten oosten van Kaaphoofd en is ten gevolge van de langstrekkende eb- en vloedstroom nogal neergevoelig. Bovendien moet het bestortingsmateriaal laagsgewijs worden aangebracht op een helling tot op een diepte van N.A.P. –45 meter. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een stortschip dat over een zeer nauwkeurig plaatsbepalingssysteem beschikt, zodat het materiaal exact op de bedoelde plaats terechtkomt. De totale kosten van het uit te voeren stortwerk zijn geraamd op ongeveer een miljoen euro. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl