Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 25 September 2003 Checklist inspecties waterkeringen naar waterschappen

DEN HAAG - Alle waterschappen in Nederland ontvangen dezer dagen een uitgebreide checklist aan de hand waarvan hun inspecteurs de regionale waterkeringen visueel kunnen controleren. Deze 'handleiding' leidt naar verwachting tot uniformer inspectie-rapporten, die bovendien beter vergelijkbaar zijn. De format is in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen, na uitvoerige consultatie van veel deskundigen, opgesteld door GeoDelft en ingenieursbureau Fugro.

De inspectiechecklist is het eerste concrete resultaat van een serie korte termijn droogteonderzoeken boezemkaden, waartoe de STOWA en de Unie van Waterschappen besloten. De onderzoeken werden gestart naar aanleiding van de veendijkafschuivingen bij Wilnis en langs de Rotte bij Rotterdam.

Indicatoren

De checklist omvat een groot aantal te beoordelen 'indicatoren'. De controleurs blijven attent op dijkscheuren en andere deformaties. Maar meer dan voorheen wordt ook gekeken naar het ontwerp van de waterkering en naar het materiaal waarmee de kade is opgebouwd. De controleurs betrekken in hun inspecties ook de vraag of recent werkzaamheden aan de waterkeringen zijn uitgevoerd. Het waterpeil (de druk van de watermassa) langs de keringen is daarnaast uitdrukkelijker een punt van aandacht. Schademeldingen door omwonenden worden meer dan vroeger in de controles meegenomen. De inspecteurs beoordelen ook de mogelijke gevolgen van dijkafschuivingen. Aandacht is er in de checklist ook voor dijkvegetaties (bomen, andere beplanting), alsmede sporen van mollen en muskusratten.

Verbetering kennisniveau

De checklist heeft als voordeel dat toekomstige inspectie-ervaringen van de controleurs voortaan direct bij alle waterschappen en andere waterbeheerders beschikbaar zijn. Zo verbetert het gaandeweg het algemene kennisniveau van de 'dijkwachten'. De handleiding kan ook worden uitgebreid met de resultaten van (toekomstige) technische inspectiemethoden.

Effecten langdurige droogte

De STOWA en de Unie van Waterschappen hebben als bekend een groot aantal onderzoeken uitgezet naar aanleiding van de dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam. Met name wordt gekeken naar het effect van langdurige droogte op de zogenoemde veendijken. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl