Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 25 September 2003 Koploperproject Oostpolder zet Waterbeleid 21e eeuw op de kaart

ANNA PAULOWNA - De schop is in de grond gestoken als teken dat de tijd van plannen voorbij is en de tijd van doen is aangebroken. Het Koploperproject Oostpolder is een voorbeeldproject van wat waterbeleid 21e eeuw voor ogen staat: ruimte creëren voor water. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, dijkgraaf Monique de Vries, gedeputeerde Patrick Poelmann en burgemeester van Anna Paulowna Arnoud-Jan Pennink gaven daarvoor officieel het startsein.

Buffer

In de Oostpolder krijgt water maar liefst 2,5 hectare extra ruimte (waterberging). Daarnaast wordt gebiedseigen water vastgehouden, waardoor er een buffer ontstaat voor droge tijden (vasthouden). Daar is de landbouw bij gebaat. Verder is in dit project veel aandacht voor de natuur in de vorm van het versterken van de ecologische hoofdstructuur (aanleg van natuuroever). Daarmee geeft de Oostpolder ook, zij het kleinschalig, invulling aan een recreatieve functie. Met het combineren van deze vier functies, is het Oostpolderproject actief bezig met 'meervoudig ruimtegebruik'.

Eerste van vier projecten

Vanwege het combineren van deze vier functies is het Oostpolderproject gekozen tot één van de vier Koploperprojecten in Nederland. Het laat heel concreet en op regionaal niveau zien waar het Waterbeleid 21e eeuw voor staat: vasthouden – bergen – afvoeren. Het Koploperproject Oostpolder is het eerste van de vier projecten dat daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. De kosten van het project bedragen circa € 1 miljoen; de helft hiervan komt voor subsidie in aanmerking.

Werkzaamheden

Door grote delen van de oeverstroken aan de Oost- en Westzijde van de Lotweg te ontgraven tot onder de 4,00 m –N.A.P., wordt de totale oppervlakte aan open water sterk vergroot (2,5 ha). In tijden waarin extreem veel regen valt, kan dit gebied nog eens extra water opvangen doordat de oever een flauw talud krijgt. De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden in het kader van dit project, hebben al een relatie met natuurontwikkelingsprojecten rondom het Amstelmeer.

Kortweg zijn de werkzaamheden:

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is opdrachtgever van het project, dat een onderdeel vormt van de deelstroomgebiedsvisie, die eerder gezamenlijk in de regio is opgesteld. Er wordt van uitgegaan dat de werkzaamheden eind 2004 afgerond zullen zijn. Er loopt nog een R.O.-procedure 'omzetten land in water'. De feitelijke werkzaamheden vangen daarom pas aan wanneer de vergunning is verleend. Hier worden echter geen problemen verwacht. Het gebied snakt namelijk regelmatig naar waterberging.

De toespraken van de Staatssecretaris en de Dijkgraaf zijn te vinden op de website Hollands-Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl