Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 30 September 2003 3,6 miljoen voor onderzoek naar bescherming kust en economische ontwikkeling badplaatsen

Provincie en Rijkswaterstaat trekken samen € 3,6 miljoen uit voor onderzoek naar maatregelen om de Noord-Hollandse kust voor de toekomst veilig te maken en houden. Bescherming van de natuur én de economische ontwikkeling van verstedelijkte badplaatsen als Zandvoort en Egmond aan Zee staan daarbij voorop, ter versterking van de kwaliteit van de kust. De plannen moeten in 2007 vorm hebben gekregen. Dit is tijdens de startbijeenkomst Kustvisie 2050 bekend gemaakt.

De bijeenkomst geeft de overgang weer van de eerste fase, verkenning van ontwikkelingen langs de Noordzeekust in Noord- en Zuid-Holland, naar de tweede fase het ontwikkelen van planstudies. Deze planstudies worden opgesteld voor zeven kustvakken, waarin de Noord-Hollandse kust is opgedeeld en geven een beeld van de maatregelen die getroffen moeten worden om de kust te beschermen en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit verhogen (ruimte voor wonen, werken, natuur en recreatie). De besproken kustvakken zijn Helderse Zeewering, Kop van Noord-Holland, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Gemeente Bergen, IJmond en Kennemerland en Zandvoort.

De provincie neemt op verzoek van de overige partners (gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat) de regierol op zich. Dit houdt in dat de provincie toeziet op een goede onderlinge samenwerking tussen de partners. Daarnaast is zij voortrekker is in het ontwikkelen van een streekplan, dat bebouwing langs de kust al dan niet toestaat. En de provincie draagt zorg voor het feit dat begin 2005 een gezamenlijk standpunt van alle partners bekend wordt gemaakt of de kustverdediging in Noord-Holland land- of zeewaarts wordt uitgevoerd. Net als bij de eerste fase worden de bewoners van de kustgemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces, ditmaal met enkele projecten als uitgangspunt.

De Noord-Hollandse kustgemeenten hebben de provincie ook uitgenodigd om langs te komen, zodat men de gemeentelijke plannen kan toelichten. De provincie gaat nog dit jaar op dit verzoek in. (Bron: MKB Noordwest Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl