Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 24 November 2003 Bedrijfsvergelijking 2002 inzake zuiveringsbeheer; voldoende, maar het kan beter

Uit de resultaten van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2002 blijkt dat de waterschappen over het geheel genomen voldoende presteren. De zuiveringsprestatie is beter dan in 1999. Op het gebied van stikstofverwijdering moet de sector echter nog een slag slaan.

Grote opgaven

De Unie van Waterschappen presenteerde op 19 november 2003 de uitkomsten van de 2e bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer, over het jaar 2002. Directeur-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer Dijk, nam het rapport namens staatssecretaris Schultz in ontvangst. Hij wees erop dat het waterbeheer in Nederland in de komende jaren voor grote opgaven staat, met forse financiŽle consequenties. Waterbeheerdes moeten inzicht verschaffen in wat er met dat geld gebeurt en structureel onderzoeken of het geld doelmatig wordt besteed. Een bedrijfsvergelijking is daarvoor een uitstekend instrument. Hij zei blij te zijn met de bedrijfsvergelijking en noemt het een goede zaak dat de waterschappen de bedrijfsvergelijking ook voor andere taken willen gaan uitvoeren.

Verbetering fosfaatverwijdering

De zuiveringsprestatie van de waterschappen is beter dan in 1999. Met name de fosfaatverwijdering is sterk verbeterd. Hier scoort de sector hoger dan de vereiste 75 procent fosfaatverwijdering. Op het terrein van de verwijdering van stikstof moet de sector nog een slag slaan. Het gemiddelde percentage van stikstofverwijdering ligt in 2002 op 69,4 procent. Het streefpercentage is ook hier 75 procent per 1 januari 2006.Tegen dezelfde kosten zijn betere zuiveringsprestaties behaald dan in 1999. Op het gebied van innovatie en implementatie van milieuzorgsystemen is eveneens een verbetering te constateren ten opzichte van 1999. De klanten van de waterschappen beoordelen hen ruim voldoende.

Verbeterpunten

Toch moeten zowel de individuele waterschappen als de hele sector ten aanzien van de zuivering een sprong voorwaarts maken. De meeste verbeterpunten liggen bij de waterschappen zelf. De Unie van Waterschappen pakt ook een aantal zaken op. Ze zal uitwisseling van ervaring en kennis door de waterschappen coĒrdineren en ondersteunen. De Unie zal ook op bestuurlijk niveau waterschappen stimuleren de resultaten van de bedrijfsvergelijking effectief in hun organisatie te implementeren. De Unie van Waterschappen zal in 2004 de bedrijfsvergelijking naar andere taken van het waterbeheer uitbreiden.

Inzichtelijk maken kostenstructuur

De belangrijkste aandachtspunten die uit het rapport naar voren komen zijn: het voldoen aan de afnameverplichting van afvalwater door waterschappen van de gemeenten; de afspraken tussen waterschappen en gemeenten moeten beter in beeld gebracht worden; er moet beter worden voldaan aan de lozingseisen zoals die zijn opgenomen in de WVO-vergunningen; de komende jaren moet het percentage stikstofverwijdering sterk worden verbeterd en de inzichtelijkheid van de kostenstructuur van de afvalzuivering moet groter worden.

Klantteveredenheidsonderzoek

De waterschappen willen maatschappelijk verantwoord opereren en transparante organisaties zijn. Tevens streven ze naar een steeds efficiŽntere bedrijfsvoering. Daarom voeren zij de bedrijfsvergelijking uit. Aan de tweede bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer werkten alle 27 zuiverende waterschappen mee. Alle prestaties op het terrein van afvalwaterzuivering over jaar 2002 zijn in het rapport inzichtelijk gemaakt en met elkaar vergeleken. Nieuw ten opzichte van 1999 is de toevoeging van het Klanttevredenheidsonderzoek. De waterschappen zijn met bedrijfsvergelijking het verst van alle overheden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl