Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 22 December 2003 Bedrijfsleven omarmt GPS project in de Wieringermeer

Dinsdagavond 16 december was de belangstelling van agrarische bedrijven om deel te nemen aan het project "Wieringermeer Precies" zeer groot. De avond was georganiseerd door het Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland (AKC) en vond plaats op het proefbedrijf de Oostwaardhoeve v.o.f. De belangstelling voor deze avond groter was dan het aantal plaatsen.

De bedrijven zegden binnen een uur tijd ruim 100.000 euro toe, voor de deelname aan de experimenten in dit project. In dit project worden 10 experimenten uitgevoerd met GPS gestuurde trekkers en machines. Deze voertuigen zullen op de centimeter precies over het land gaan rijden en verschillende werkzaamheden uitvoeren. Het gaat o.a. om planten, schoffelen, ploegen, zaaibedbereiding, grondbewerking, draineren, vaste rijpaden en spuiten. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en zal, naar verwachting, in het voorjaar van start kunnen gaan.

Het project heeft al toezeggingen voor een financiele bijdrage gekregen van Leader+, de Provincie Noord-Holland en het Technocentrum. Samen met de toegezegde bijdrage van het bedrijfsleven, is ruim driekwart van de nodige 725.000 euro gedekt.

Voor het resterende bedrag lopen er aanvragen bij o.a het Productschap Tuinbouw, de WLTO en bij de Rabobank.

Meer informatie: R.J. van Mechelen - AKC Noord-Holland, mechelen@akc.nl - Tel: 0228 - 567492 (Bron: AKC-NH)

Achtergrond informatie

Het initiatief voor deelname aan het Europese Leader programma is genomen door het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt. Gedeputeerde Verburg van de Provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor Kop & Munt, heeft dit initiatief politiek ondersteund; vanuit de Provincie Noord-Holland is 2,18 miljoen Euro (4,8 miljoen gulden) als co-financieringsmiddelen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft gedeputeerde Verburg, met in zijn portefeuille Landbouw, Economie en Europese Betrekkingen een grote bijdrage geleverd aan het verkrijgen van gelden uit het Leader+ fonds.

Het doel van Leader+

Het Leader+ programma dat nauw samenwerkt met Kop & Munt, benut de kracht van de regionale bevolking om het platteland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. IdeeŽn afkomstig uit het gebied zoals van verenigingen en andere organisaties, die in projectvoorstellen uitgewerkt zijn, worden geÔnventariseerd en beoordeeld op de voor de regio relevante criteria. De speciaal voor Leader+ samengestelde werkgroep, in Europese termen de Plaatselijke Groep genoemd, honoreert wel of niet de aanvragen. Ook hierin heeft de eigen bevolking een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Leader+ is een fonds dat bestemd is voor de inwoners. Daarbij hebben zij ook de zeggenschap over de besteding van de gelden door middel van de Plaatselijke Groep die de bevolking breed vertegenwoordigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectbureau Kop & Munt/Leader+
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
tel. 0223 66 84 70
fax 0223 66 12 45
(Projectleider Leader+ Anita Meijer)

Achtergrondinformatie over Leader+ kunt u vinden op www.leader-plus.org/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl