Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 21 Januari 2004 Veel olieslachtoffers in vogelopvang EcoMare

Op zondag 18 januari kwam er een bericht over een olievlek van 18 km bij 100 m die dreef voor de kust van Texel. De afgelopen dagen zijn er daardoor 34 nieuwe olieslachtoffers opgevangen in de vogelopvang van EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee op Texel. Tijdens de kerstdagen waren er ook al 63 binnengebracht.

Een bericht van de kustwacht luidt dat de olievlek is verdampt/verwaaid. Toch zijn gisteren en vandaag in EcoMare 22 zeekoeten en 12 alken opgevangen, de meeste afkomstig van de zuidelijke helft van het Texelse Noordzeestrand. De dierverzorgers van EcoMare kregen meerdere meldingen en zijn daarom langs het Texelse strand gereden van De Cocksdorp in het noorden tot De Hors in het zuiden. Zij troffen aan het strand ook nog ongeveer 10 dode zeekoeten en alken aan. Daarnaast zagen zij veel levende, met olie besmeurde meeuwen, die zich echter niet lieten vangen. Het Texelse strand tussen paal 9 en paal 15 was licht vervuild met olie. EcoMare wacht nu met spanning op de komst van nog meer olieslachtoffers.

Bij de vogelopvang van EcoMare worden regelmatig vogels binnen gebracht. Het grootste aantal betreft zeevogels die met olie in aanraking zijn gekomen. Het gaat hierbij niet alleen om illegaal geloosde stookolie of afgewerkte olie van schepen of booreilanden. Er komen soms ook vogels binnen die besmeurd zijn met een lijmachtige substantie. Dit is het product dat ontstaat als tankers die plantaardige olie hebben vervoerd, hun ruim op zee schoonmaken met agressieve oplosmiddelen en de 'opgeloste olie' (legaal) lozen. Behalve olieslachtoffers worden in de vogelopvang van EcoMare regelmatig verkeersslachtoffers en ondervoede en gewonde vogels verzorgd. Ook vormt zwerfvuil een groot probleem voor zeevogels. Dit is niet alleen afkomstig van de scheepvaart, maar ook uit de grote rivieren.

Via voorlichting aan de 300.000 mensen die EcoMare jaarlijks bezoeken, brengt EcoMare de problemen van zeevogels onder de aandacht van het publiek. Maar EcoMare probeert het probleem ook bij de bron aan te pakken. Sinds 1999 geeft EcoMare in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een driedaagse cursus Mariene Milieukunde aan alle

HBO-zeevaartscholen. Hierin leren de toekomstige zeelieden wat de milieueffecten zijn van de scheepvaart. Bovendien wordt geprobeerd hun waardering voor de natuur te versterken.

In het najaar van 2003 is een vergelijkbare, iets meer op de praktijk gerichte cursus van start gegaan voor de MBO-zeevaartscholen. Vooralsnog is deze cursus een keer als test gegeven aan de zeevaartschool uit Rotterdam. De cursus werd door cursisten en docenten zeer gewaardeerd. De studenten hebben bijvoorbeeld in de vogelopvang met eigen ogen kunnen zien wat olievervuiling met zeevogels doet. Een dergelijke praktijkervaring maakt diepe indruk. De cursus is uniek omdat kennis op milieugebied met praktijk gecombineerd wordt. Dit ontbreekt helaas in de opleiding van zeevaartscholen. Momenteel wordt geprobeerd financiering te vinden voor deze cursus, zodat volgend jaar meer leerlingen van MBO-zeevaartscholen op Texel aan den lijve kunnen ondervinden welke invloeden hun keuzes hebben op de natuur en het milieu van de zee.

Komend voorjaar wordt begonnen met een cursus voor visserijscholen. Het Productschap Vis heeft zich bereid verklaard voor de financiering hiervan te zorgen. Tijdens de docentendagen die aan de ontwikkeling van de cursus vooraf zijn gegaan, waren de docenten van de visserijscholen en het productschap bijzonder enthousiast over de opzet. De bedoeling is dat aankomende vissers zoveel kennis en ervaring wordt aangereikt dat ze uit zichzelf, en niet doordat het van buitenaf wordt opgelegd, hun gedrag niet strijdig laten zijn met een gezonde zee.

Idealiter hebben in de toekomst alle mensen die professioneel met de zee bezig zijn tijdens hun opleiding een cursus gevolgd waarin zij leren na te denken over de gevolgen van hun handelingen voor natuur en milieu. (Bron: EcoMare)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl