Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 16 Maart 2004 Provincie start infolijn voor particulier natuurbeheer

De provincie Noord-Holland is gestart met een tijdelijke telefonische servicelijn over particulier natuurbeheer: telefoon 072 - 589 1552. De servicelijn is bedoeld voor agrariŽrs en overige grondeigenaren die aan particulier natuurbeheer willen gaan doen. Zij kunnen desgewenst informatie, advies en hulp op maat bij subsidieaanvragen van deskundigen krijgen. De servicelijn loopt tot 1 november 2004. Vanaf die datum kunnen belanghebbenden zich aanmelden voor de subsidieregeling natuurbeheer 2005 van het ministerie van LNV.

De servicelijn wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door het bureau Blooming Stad en Platteland. Het initiatief steunt het provinciaal beleid om de komende vier jaar de uitvoering van de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) versnellen. De provincie trekt daar 25 miljoen euro voor uit. De PEHS gaat natuurgebieden in Noord-Holland uitbreiden en met elkaar verbinden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen de uitvoering van de PEHS in de eerste plaats via particulier en agrarisch natuurbeheer tot stand brengen. Als dit niet kan of wenselijk is, komt verwerving van gronden voor grote natuurbeheerorganisaties in beeld. Tot slot wordt het beheer en onderhoud in de bestaande PEHS-gebieden op peil gebracht.

Achtergrond info

Nieuwe natuurgebieden

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben Provinciale Staten februari 2004 voorgesteld de komende vier jaar 16 miljoen euro reserveren om gronden voor nieuwe natuur aan te kopen. Dit nadat de rijksoverheid terugbetaling aan de provincie schriftelijk heeft gegarandeerd, omdat grondverwerving voor nieuwe natuur een rijkstaak is en blijft. Het rijk zit echter tijdelijk krap bij kas, vandaar het voorstel om na een schriftelijke garantstelling van het rijk grondaankopen in Noord-Holland voor te financieren. De provincie Noord-Holland neemt alleen het renteverlies voor zijn rekening. Hiertegenover staat een aanzienlijke versnelling in de aanleg van de PEHS, inplaats van 200 ha kan dan ca. 400 ha per jaar worden verworven.

Bestaande natuurgebieden

Wat grondverwerving in bestaande natuurgebieden betreft, blijft de provincie Noord-Holland 50% betalen onder voorwaarde dat de natuurbeheerders de overige 50% voor hun rekening nemen (voorheen afkomstig van het ministerie van LNV).

Daarnaast stellen GS voor 6,5 miljoen euro te reserveren voor het onderhoud van de bestaande PEHS en 2,5 miljoen voor stimulering van het particulier natuurbeheer en de uitvoeringsorganisatie. Een en ander te regelen in het kader van de provinciale begroting voor 2005.

Verdere besluitvorming

GS hebben hun voorstellen voor bespreking naar de statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu op 22 maart gestuurd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen voor de zomervakantie een definitief besluit nemen. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl