Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 06 April 2004 Milieu Effecten Analyse voor de in 2002 uitgevoerde duinversterking Petten

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het Plan van Aanpak voor de Milieu Effecten Analyse Duinen Petten goedgekeurd. De besturen en directies van de overige betrokken partijen, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, ministerie van LNV, Stichting Duinbehoud en Rijkswaterstaat hebben ook alle ingestemd met de inhoud.

Compenserende maatregelen

De Milieu Effecten Analyse (MEA) is gericht op een evaluatie van de werkzaamheden die in 2002 zijn verricht ter versterking van het duingebied Petten-ECN. Op basis van deze analyse wordt bepaald of, en zo ja op welke wijze, compenserende maatregelen getroffen moeten (en kunnen) worden.

Informatieavond

De eindrapportage wordt medio augustus verwacht. Vooraf aan de uiteindelijke vaststelling van de analyse en de eventueel aanvullende compensatiemaatregelen wordt een inspraakprocedure georganiseerd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de analyse aan het bestuur van het hoogheemraadschap kenbaar maken. In november wordt hiervoor een informatieavond georganiseerd.

Superstorm

In augustus 2002 constateerde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat de duinen ten noorden van Petten niet aan de veiligheidsnorm tegen overstroming voldeden. In de tweede duinregel werden lage/zwakke plekken geconstateerd. Bij een zogenoemde superstorm dreigden een deel van het Energie Centrum Nederland (ECN) en een deel van het dorp Petten onder te lopen. Om dit te voorkomen zijn in november 2002 door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, na overleg met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, door middel van een noodprocedure uit de Waterstaatswet 1900, de duinen versterkt. De gevolgde handelwijze is niet gebruikelijk in het geval van kustbescherming. Normaal gesproken wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een Milieu Effecten Rapportage (MER) gedaan.

Beperking schade aan natuur

In samenspraak met Staatsbosbeheer (terreinbeheerder) zijn tijdens de uitvoering wel maatregelen getroffen om de schade aan natuur en landschap zo veel mogelijk te beperken. Zo werd, voordat het zoute zeezand in de duingaten werd gestort, eerst de oorspronkelijke zandlaag afgegraven en opzij gezet. Later werd de oorspronkelijke zandlaag weer over het zoute zand uitgespreid. De oorspronkelijke plantengroei kon zich daardoor sneller herstellen.

Onafhankelijk bureau maakt analyse

Voorafgaand aan de werkzaamheden is destijds afgesproken dat er naderhand door het hoogheemraadschap een Milieu Effecten Analyse wordt opgesteld. In de loop van 2003 is een projectgroep met alle betrokkenen geformeerd. De projectgroep begeleidt de MEA. De analyse wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl