Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 01 Juni 2004 Subsidie voor planstudies kust Noord-Holland

Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft dinsdag een subsidie van Ä 2 miljoen toegezegd aan gedeputeerde Poelmann. Dit bedrag is bestemd voor onderzoek, zogenaamde planstudies, naar de zwakke schakels in de Noord-Hollandse Kust. Het gaat hier om de kustvakken Den Helder tot Callantsoog en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Het onderzoek naar de zwakke schakels maakt onderdeel uit van het project Kustvisie. In dit project werken provincie, gemeenten, Hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat samen aan de ontwikkeling van de Noord-Hollandse kust. Door de zeespiegelstijging en bodemdaling moet de kust versterkt worden om ook na 2050 veilig te blijven. Maatregelen om de kust te versterken moeten ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in het kustvak. Dit houdt in dat naast het verhogen van de veiligheid het project ook ruimte biedt voor toeristische en economische ontwikkelingen en behoud van natuur. Naast de zwakke schakels wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling en bescherming van de badplaatsen.

De subsidie is bestemd voor onderzoek en planvorming, niet voor de fysieke maatregelen. Het onderzoek moet uiterlijk in 2007 afgerond zijn en zal aandacht besteden aan mogelijkheden om de waterkering landwaarts, zeewaarts of op dezelfde plaats te versterken. Bovendien zal er nadrukkelijk gezocht worden naar een kustverdediging die de ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt.

De provincie Noord-Holland was al voor de definitieve subsidieverlening gestart met het onderzoek. De verschillende mogelijkheden om de waterkering te versterken worden door een extern ingenieursbureau doorberekend op veiligheid, gevolgen voor de zandstromen en de financiŽle consequenties. De ruimtelijke, economische en natuurkansen worden in de vorm van scenario's uitgewerkt. De uitwerking wordt in samenwerking met gemeenten, belangenorganisaties, waterschap en bewoners gedaan. De uitkomsten van het veiligheidsonderzoek en de scenario's worden voor de winter verwacht.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen van het project Kustvisie. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl