Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 14 Juni 2004 Kwaliteit biologische bolbloemen kwetsbaar

Een goede stikstofvoorziening is één van de lastigste opgaven voor de biologische bloembollenteler, want de beschikbaarheid van stikstof uit organische mest is moeilijk te sturen. De vraag is dan ook welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van bollen bestemd voor de broeierij. Bekend is dat stikstof een goede graadmeter is voor de te verwachten bloemkwaliteit en invloed heeft op de zwaarte van de snijbloemen.

Om na te gaan hoe bollen en bloemen zich houden in het traject van teelt tot afzetkanaal volgden onderzoekers van PPO bloembollen samen met DLV een aantal partijen van twee BIOM-deelnemers met bloembollen in het bouwplan. Dit gebeurde aan de hand van een checklist, met het doel de traceerbaarheid van de bollen in de keten te verbeteren en de kwaliteit te volgen.

In alle gevallen bleken de stikstofgehaltes van de biologisch geteelde bollen lager dan vergelijkbare cultivars in een gangbare teelt, maar waren nog voldoende tot goed. Van 4 cultivars zijn monsters afgebroeid en vergeleken met enkele gangbare monsterpartijen. De bloemkwaliteit (m.n. bloemgrootte, plantlengte en gewicht) viel in de meeste gevallen binnen de marge van gangbare tulpen. Van zes cultivars werd het vaasleven van de bloemen bepaald in twee steekproeven. Dit was voor alle cultivars rond of boven het gemiddelde van vergelijkbare gangbaar geteelde cultivars (getest bij een grote bloemenveiling).

'De bemoedigende resultaten qua bolinhoud in relatie tot de bloemkwaliteit willen overigens nog niet zeggen dat het traject van bollenteelt tot bloem altijd vlekkeloos verloopt', zo stelt onderzoekster Hanneke van Zuilichem: 'We hebben de partijen nu pas voor het eerste jaar gevolgd. Het is nog afwachten hoe de bolkwaliteit bij meerdere jaren biologische doorteelt zich houdt. Tijdens de broei zorgt galmijt soms voor grote problemen. Bij de reguliere teelt kan hiertegen tijdens de bewaring van de bollen een chemische behandeling uitgevoerd worden. In de biologische teelt hebben we hiervoor wel een alternatief, maar dit was bij uitvoering van de proef nog niet helemaal rijp voor de praktijk. Dit alternatief zullen we het komend bewaarseizoen pas kunnen inzetten. De bloemkwaliteit van niet met galmijt besmette bollen was dit seizoen echter goed.'

(Bronnen: Syscope.nl & Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl