Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 21 Juli 2004 Innovatievouchers voor het MKB

Plannen van het Innovatieplatform krijgen concreet gestalte

Een 'kennisbon' voor het MKB en uitwisseling van onderzoekers tussen bedrijven en kennisinstellingen. Dat zijn twee concrete initiatieven waartoe de bijeenkomst van het Innovatieplatform op 7 juli heeft geleid. In oktober worden de eerste honderd kennisbonnen uitgereikt aan MKB’ers, door minister Brinkhorst van Economische Zaken en andere leden van het Innovatieplatform. En nog dit jaar starten de eerste experimenten in het kader van de mobiliteitsregeling Casimir.

Innovatievouchers

Het is voor de Nederlandse kenniseconomie belangrijk dat het MBK innoveert. Bij hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ligt veel kennis op de plank die voor het MKB van waarde kan zijn. Maar door gebrek aan samenwerking blijft die kennis vaak onbenut. Een oplossing is volgens het Innovatieplatform en minister Brinkhorst de innovatievoucher of de kennisbon. Met die bon kunnen MKB’ers bij een kennisaanbieder (bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen of TNO) kennis verkrijgen en onderzoeksvragen uitzetten. De bon is € 7500 waard. De ondernemer “koopt”, alleen of met andere ondernemers, met de bon onderzoekscapaciteit in bij een kennisaanbieder naar keuze. De kennisaanbieder levert de voucher in bij SenterNovem en krijgt ervoor uitbetaald. In feite werkt de innovatievoucher op dezelfde wijze als een boekenbon.

In oktober beginnen het Innovatieplatform, het ministerie van EZ en het ministerie van OCW met het experiment Innovatievouchers. Minister Brinkhorst reikt samen met de leden van het Innovatieplatform dhr. De Jager en dhr. Jouwsma de eerste 100 kennisbonnen aan MKB’ers uit. Het experiment duurt een jaar. Bij succes zal de kennisbon verder door het ministerie van EZ worden ingevoerd.

Casimir-experiment

Het Innovatieplatform en het kabinet willen de mobiliteit van onderzoekers vergroten en meer uitwisseling van onderzoekers tot stand brengen tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen. Eerder dit jaar deed het Innovatieplatform een eerste voorstel hiertoe: de zogenoemde Casimir-regeling.

Minister Brinkhorst en minister van der Hoeven zullen in september een aantal experimenten starten om ervaring op te doen met een dergelijke regeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat onderzoekers van een groot bedrijf een dag in de week gaan werken bij een technische universiteit en dat universiteiten aio’s plaatsen bij startende bedrijven of het MKB.

Na de fase van experimenten volgt de implementatie van de regeling in 2005. Dan dient er een structurele faciliteit ontwikkeld te zijn voor de mobiliteit van onderzoekers.

Smart mix

Al jaren ligt de verdeling van gelden voor universiteiten vast. Tot aan de Raad van State toe is het ministers van Onderwijs niet gelukt deze vaste verdeling te veranderen. Het Innovatieplatform heeft hier een doorbraak in bereikt met de zogenaamde “smart mix”. Met dit breekijzer worden excellente prestaties van universiteiten beloond en de toepassing van onderzoeksresultaten bevorderd.

Minister Brinkhorst en minister Van der Hoeven trekken 100 miljoen uit voor de smart mix. De universiteiten en het bedrijfsleven vullen dit verder aan. De smart mix moet leiden tot structurele publieke en private samenwerking op het gebied van onderzoek. Niet alleen op universiteiten, maar ook bij andere onderzoeksinstituten. Het is tevens een eerste stap naar prestatiebeloning van universiteiten.

De werkwijze van het Innovatieplatform

Premier Balkenende de Tweede Kamer geinformeerd over de werkwijze en de voortgang van het Innovatieplatform. In zijn brief maakte hij een lijst van elf concrete mogelijkheden bekend om praktische belemmeringen voor de kenniseconomie weg te nemen. Deze lijst is tot stand gekomen na consultatie van de “klanten” van de kenniseconomie: scholieren, studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. De lijst leidt tot concrete voorstellen en “versnellers”, die op korte termijn ingevoerd kunnen worden.

Ook zette de premier de strategische agenda van het Innovatieplatform uiteen. In het najaar komt het Innovatieplatform met de eerste voorstellen voor vereenvoudiging van de spelregels in het Nederlandse innovatiesysteem. De innovatievouchers en de Casimir-experimenten lopen vooruit op deze systeemingrepen, die als ijsbreker moeten werken.

Bron en meer informatie op http://www.innovatieplatform.nl/.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl