Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 23 November 2004 Gezamenlijke aanpak cruciaal bij wateroverlast

Hollands Noorderkwartier investeert honderd miljoen euro in de aanpak van wateroverlast. Dit blijkt uit het eerste concept van de raamplannen bescherming wateroverlast . De totale kosten voor aanpak van wateroverlast zijn geraamd op meer dan 200 miljoen euro Dit betekent dat het hoogheemraadschap niet alles alleen kan oplossen. Een gezamenlijke aanpak is cruciaal.

Extra flexibel

Klimaatverandering is de aanleiding voor de aanpak van wateroverlast. Het wordt warmer en natter in Nederland. Daardoor moet het watersysteem extra flexibel en robuust worden. Het systeem moet zowel hevige buien als lange perioden van droogte kunnen doorstaan. In 2003 hebben Rijk, gemeenten, provincie en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water getekend. Centraal hierin staat dat alle partijen gezamenlijk de waterproblemen aanpakken.

Basis

De raamplannen bescherming wateroverlast vormen een nadere uitwerking van de nota 'Evenwichtig omgaan met water' en de 'Deelstroomgebiedsvisie Noorderkwartier' die de provincie Noord-Holland eind 2003 heeft vastgesteld. Deze globale plannen vormen de basis voor concrete gebiedsgerichte aanpak van de wateroverlast. Uiteindelijk zal op basis van deze plannen de (toekomstige) wateroverlast voor 2015 worden aangepakt.

Verminderd schaderisico

Aangegeven wordt in welke gebieden het watersysteem wel en niet op orde is. Daarmee is gerekend met de normen waarmee wateroverlast voor die gebieden moet worden voorkomen. Voor elk gebied is uitgerekend welke maatregelen er genomen moeten worden en wat de kosten zijn. Vervolgens is gekeken naar de baten. Het gaat daarbij niet om inkomsten, maar om een verminderd schaderisico. Zo is de schade groter wanneer een woonwijk in plaats van een weiland onder water staat.

Te duur

De plannen geven inzicht in waar de nood het hoogst is. Als een gebied door eenvoudige maatregelen op orde kan worden gebracht, kan het hoogheemraadschap het eerder oppakken. De indeling betekent niet dat alleen die gebieden worden aangepakt. In de andere gebieden zoekt het hoogheemraadschap naar samenwerking met partners, zoals gemeenten, beheerders van natuurterreinen en recreatieschappen. Het hoogheemraadschap verwacht op deze manier het grootste deel van de wateroverlast te kunnen oplossen. Er blijven echter gebieden over waar maatregelen te duur zijn in relatie tot de baten. Daar gaat het hoogheemraadschap op zoek naar maatregelen van geheel andere orde. Het maken van afspraken over het afkopen van schade, acceptatie van een grotere kans op wateroverlast of blauwe diensten komen dan in beeld.In het uiterste geval is functieverandering ook een overweging.

Maatregelen

In de raamplannen staat aangegeven welke maatregelen het hoogheemraadschap in welk gebied wil nemen. Het gaat daar bijvoorbeeld om het aanleggen van slimme stuwen, extra open water of het vergroten van de gemaalcapaciteit. Geheel in lijn met de nota 'Evenwichtig omgaan met water' zijn de maatregelen fijnmazig in het gebied verwerkt. Als we aan het werk gaan worden de plannen in overleg met de gebruikers definitief vormgegeven.

Waterdebatten

De raamplannen zijn een eerste ambtelijk concept. Ze worden besproken tijdens zogenaamde waterdebatten op 23 november in Heerhugowaard, 25 november in Purmerend en 30 november in Blokker (zie ook: www.hhnk.nl/waterdebatten ). Hier kunnen betrokkenen hun mening geven. Hoewel de waterdebatten vooral gericht zijn op direct betrokkenen (zoals gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties) is iedereen van harte welkom. Na de waterdebatten worden de plannen bijgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Daarna zal het bestuur definitief over de raamplannen besluiten. Naar verwachting gebeurt dit voor de zomer van 2005. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl