Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 11 Januari 2005 GS keuren Faunabeheerplan Noord-Holland goed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) geven voor drie jaar goedkeuring aan het Faunabeheerplan, opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE). Jaarlijks zal een evaluatie plaats vinden. Na drie jaar zullen deze evaluaties leiden tot een nieuw Faunabeheerplan.

Op grond van de Flora- en faunawet zijn GS bevoegd gezag voor ontheffingen van beschermingsbepalingen voor dieren. In de meeste gevallen is een door GS goedgekeurd faunabeheerplan verplicht. Dit plan onderbouwt het planmatig faunabeheer. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland bestaande uit vertegenwoordigers van de WLTO, de Federatie Particulier Grondbezit, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en Natuurmonumenten namens alle natuurbeheerorganisaties in Noord-Holland. Het Faunafonds spreekt haar waardering uit over het Faunabeheerplan en heeft GS geadviseerd het plan goed te keuren.

Inhoudelijk geeft het plan concrete aanwijzingen voor duurzaam populatiebeheer voor reeŽn, damherten, vossen, knobbelzwanen en grauwe ganzen. Voor vossen in z.g. kernleefgebieden (vooral duinen en het Gooi) mogen uitsluitend na instemming van GS ontheffingen worden verleend.

Bij andere diersoorten worden voorstellen gedaan met het oogmerk de (landbouw)schade te beperken, zonder dat daarbij sprake is van populatiebeheer.

GS zullen o.a. Provinciale Staten van Noord-Holland en het Faunafonds per brief informeren over hun beslissing. De FBE Noord-Holland zal de voorlichting aan agrariŽrs, jagers en natuurbeheerders voor zijn rekening nemen.

Ontheffingsverzoeken kunnen worden ingediend bij de Faunabeheereenheid Noord-Holland, postbus 649, 2003 RP Haarlem, email: fbenoordholland@planet.nl

Lijst diersoorten Faunabeheerplan Noord-Holland

Duurzaam populatiebeheer:

Zonder oogmerk populatiebeheer

Wildsoorten:

(bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl