Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 23 Maart 2005 Herstel waterhuishouding De Bol en Utopia op Texel van start

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier herstelt in het kader van het Masterplan Water voor Texel in samenwerking met Natuurmonumenten de waterhuishouding in de natuurgebieden De Bol en Utopia. De eerste fase van de uitvoering is vorige week gestart en duurt zes weken. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de natuurlijke vegetaties van deze brakke graslanden.

Natuurgebied De Bol ligt in Polder het Noorden en is de jongste polder van Texel. De bodem is minder ontzilt dan oudere polders op Texel en daardoor minder verzuurd. Na de inpoldering ontwikkelde zich in De Bol een waardevol brakwatersysteem dat bijzondere flora en fauna oplevert. Zo groeien er in De Bol veel orchideeŽn, waaronder de zeldzame Harlekijnorchis. Ook natuurgebied Utopia kent brakke kwel en daardoor een bijzondere zoutminnende vegetatie.

Herstel

Door peilverlaging bij een ruilverkaveling en verhoging van de Waddenzeedijk verdroogden De Bol en Utopia en verminderde de zoute kwel in deze gebieden. Hierdoor ging het brakke milieu fors achteruit. De maatregelen die nu worden genomen, zijn gericht op het herstel van de brakke graslanden en brakke vegetaties, het beperken van het weglekken van water uit het natuurgebied naar de omgeving en het herstellen van de kwel.

Naast de wateren van De Bol en Utopia maakt ook het Noordkanaal, direct achter de Waddenzeedijk, deel uit van het project. Vroeger had dit water een functie in de waterafvoer. Nu is het geÔsoleerd en heeft het een natuurfunctie.

Faunapassage

Vorige week is de eerste fase van het project bij Utopia in uitvoering genomen. In deze fase worden twee duikers aangebracht onder de Stuifweg. Op die manier zijn alle delen van het Noordkanaal met elkaar verbonden en stijgt het waterpeil van het noordelijke deel van het kanaal. Het effect van de maatregel is dat het grondwaterpeil in de verdroogde graslanden stijgt. Ook wordt een faunapassage voor kleine zoogdieren, waaronder de Noordse Woelmuis, aangelegd. De werkzaamheden in deze eerste fase van het project duren ongeveer anderhalve maand. Het verkeer op de Stuifweg ondervindt weinig tot geen hinder van de werkzaamheden.

Volgende fases van het project betreffen baggerwerkzaamheden en herinrichting van Utopia. Onderzoeken en procedures voor deze maatregelen en werkzaamheden lopen nog. Het gehele project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Natuurmonumenten en de regeling SubsidiŽring Gebiedsgericht Beleid. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl