Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 04 April 2005 Goede rol voor ICT in Nederland

Het gaat goed op het gebied van ICT goed gaat in Nederland. Nederland heeft een goede ICT infrastructuur, een goed functionerende marktgeoriŽnteerde benadering en een stabiel platform voor meer specifiek ICT beleid. Ook het beleid gericht op de verspreiding en het gebruik van ICT in het bedrijfsleven, met name gericht op het MKB (uitgevoerd door Syntens), wordt goed beoordeeld, maar er wordt ook geconstateerd dat er door beperkingen van het budget mogelijkheden blijven liggen. Dit terwijl in het MKB de grootste efficiency en productiviteitswinst kan worden behaald.

Dit zijn de voornaamste conclusies in het vorige week verschenen rapport ICT Diffusion to Business: The Netherlands, van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport, onderdeel van een landenreeks, benadrukt de gevaren van het stringente budgetbeleid, hetgeen de inzet van overheidsmiddelen beperkt. Ook wordt geconstateerd dat de Nederlandse positie in internationale e-rankings' daalt. Dat geeft aan dat er ruimte voor verbetering en noodzaak tot actie is. De ICT-skills, op diverse fronten, moeten duidelijk verbeterd worden.

Nederland scoort minder goed als het gaat om studenten met een Bèta-achtergrond (o.a. computer science en engeneering). In de toekomst kan een tekort aan deze studenten problemen opleveren voor bijvoorbeeld ICT onderzoek. Het Deltaplan Bèta-Techniek draagt bij aan de oplossing van dit probleem en is daarmee voor een deel een antwoord op het probleem. Een ander terrein waar meer aandacht nodig is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale inhoud, vooral daar waar het overheidsinformatie (public sector information) betreft. Dit vanwege de snelle evolutie en het groeiende belang van digitale content in Nederland.

Met het rapport bevestigt de OESO de in de Rijksbrede ICT-agenda ingeslagen weg, waarbij het accent wordt gelegd op het stimuleren van toepassingen en het gebruik van ICT. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoekt de mogelijkheden voor een intensivering van het ICT beleid, zowel ten aanzien van de volgende generatie elektronische communicatienetwerken (o.a. via een garantiefonds voor private investeringen) als voor betere toepassing van ICT ( in diverse sectoren zoals onderwijs, zorg mobiliteit en veiligheid).

Het volledige rapport is te downloaden via de website van EZ, www.ez.nl (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl