Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 04 April 2005 Den Helder verbetert VROM-taken verder na rapport VROM-Inspectie

De VROM-Inspectie heeft vorig jaar bij de gemeente Den Helder onderzoek gedaan naar het uitvoeringsniveau van een aantal VROM-taken. Hierbij zijn de onderdelen Bouwen, Milieu en Ruimtelijke Ordening onderzocht op beleid, de programmering, de administratieve organisatie en de uitvoering. Het onderzoek maakte deel uit van een controle die de VROM-Inspectie sinds 2003 iedere vier jaar uitvoert bij alle gemeenten in Nederland. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport, die het college van burgemeester en wethouders in grote lijnen onderschrijft, heeft de gemeente een verbeterplan opgesteld. Het college is blij met het onderzoek: het heeft verhelderend gewerkt. De uitkomsten ziet zij als een kwaliteitsimpuls voor de VROM-taken van de gemeente.

De VROM-Inspectie noemt in haar rapport een aantal verbeterpunten en doet een aantal aanbevelingen. Zo adviseert de Inspectie de gemeente onder andere meer personeel aan te nemen om de handhaving voor de onderdelen Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwen te kunnen uitvoeren, moet de toepassing van het Bouwstoffenbesluit binnen de nieuwe organisatie geregeld worden en moet er beleid gemaakt worden voor het handhaven van eigen gemeentelijke instellingen. De VROM-Inspectie heeft het jaar 2003 als peiljaar genomen. Sindsdien is een aantal zaken al verbeterd of in gang gezet. Zo leidt het project Programmatisch Handhaven tot een betere afstemming tussen de afdelingen, is er aandacht voor een nog zorgvuldiger dossiervorming, wordt gesproken over de handhavingscapaciteit voor de bouwregelgeving en ligt er inmiddels een protocol voor het handhaven van eigen gemeentelijke inrichtingen.

Het rapport van de VROM-Inspectie en het verbeterplan worden behandeld in de raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer op maandag 4 april a.s. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl