Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 14 Juni 2005 Overeenkomst taakoverdracht van het stedelijk water van Heerhugowaard in de maak

Tot op heden is het beheer en onderhoud van water in het stedelijk gebied van Heerhugowaard versnipperd tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Heerhugowaard en derden. Deze versnippering leidt veelal tot onduidelijkheid over wie wat doet, zowel bij de betrokken organisaties als bij de burger.

Het passieve beheer van het stedelijk water ligt bij het hoogheemraadschap. Vanuit de één-loket-gedachte is het wenselijk, dat het hoogheemraadschap ook het actieve beheer in het stedelijke gebied op zich neemt.

Peilregulatie

Hollands Noorderkwartier en de gemeente Heerhugowaard streven naar een overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water van Heerhugowaard door het hoogheemraadschap per 1 januari 2006. Het betreft de overname van het beheer en het onderhoud van waterlopen en kunstwerken t.b.v. peilregulering c.q. circulatie. De uitgangspunten voor de overname zijn vastgelegd in een intentieverklaring die de burgemeester en de dijkgraaf op donderdag 2 juni j.l. ondertekenden in het Poldermuseum in Heerhugowaard.

Onderzoek

Verder wordt een onderzoek gestart naar de juridische meerwaarde en de maatschappelijke kosten van de overname van het eigendom in Heerhugowaard. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek besluiten de partijen of ook het eigendom overgaat.

Soepel

Medewerkers van de gemeente en het hoogheemraadschap moeten er de komende maanden voor zorgen dat de overname soepel verloopt. Hierbij moet gedacht worden aan het bijeenbrengen van alle benodigde (beheers-)gegevens van het watersysteem, het regelen van een baggerdepot en het aanpassen van beheer- en onderhoudsplannen. In december 2005 zal de overname met de ondertekening van een overeenkomst officieel worden bezegeld. In deze overeenkomst zijn alle afspraken formeel vastgelegd.

Evaluatie

Ook andere gemeenten hebben het voorbeeld van Heerhugowaard gevolgd en zijn in soortgelijke onderhandelingen met het hoogheemraadschap geraakt. Pas na 2006 zal het hoogheemraadschap de overname van Heerhugowaard evalueren en vaststellen hoe zij de overname van de overige gemeenten gaat uitvoeren. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl