Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 28 September 2005 Ondertekening convenant start uitvoering natuurontwikkeling Amstelmeer

Vrijdag 30 september ondertekenen vertegenwoordigers van Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het convenant natuurontwikkeling Amstelmeerprojecten. In dit convenant staan afspraken over de uitvoering van de deelprojecten. De ondertekening vormt de start van de uitvoering van drie projecten in het Amstelmeer: de uitbreiding van natuurgebied De Verzakking, de aanleg van een moeraseiland en de aanleg van natuuroevers langs het zuidwestelijk deel van de Amstelmeerdijk.

Ambities

De provincie Noord-Holland, Gewest Kop van Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer werken samen aan de verbetering van het watersysteem en natuurontwikkeling in het Amstelmeer. Dit sluit aan bij de ambities van provincie en Rijk voor het Amstelmeer als kerngebied in de (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur.

Verrijking van het Amstelmeer

Het doel van het project natuurontwikkeling Amstelmeer is de uitbreiding van de moerasbiotoop en het verbinden van bij het Amstelmeer samenkomende ecologische verbindingszones door middel van natuuroevers langs de zuidelijke dijken. Deze projecten gaan samen functioneren als een robuuste en gevarieerde moerasbiotoop. Allerlei waterdieren en moerasvogels zullen zich er vestigen. De projecten dragen eveneens bij aan de doelstellingen van het hoogheemraadschap om de veiligheid van het achterliggende gebied te vergroten en biologisch gezond oppervlaktewater te realiseren. Vanuit recreatief en landschappelijk oogpunt vormen deze ontwikkelingen ook een verrijking van het Amstelmeer.

Samenwerking

De aanleg van deze projecten is een samenwerking tussen Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De uitbreiding van de verzakking en de aanleg van het Moeraseiland liggen binnen de beheergrenzen van Landschap Noord-Holland. De aanleg van de natuuroevers langs het zuidwestelijk deel van de Amstelmeerdijk ligt binnen de beheergrenzen van Staatsbosbeheer. Alle te realiseren projecten liggen op het eigendom van het hoogheemraadschap. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl