Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 27 Oktober 2005 Texel en hoogheemraadschap sluiten afvalwaterakkoord

gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben vrijdag 21 oktober een afvalwaterakkoord ondertekend. Burgemeester mr. C.J. Geldorp-Pantekoek en hoogheemraad L.E. Snuif-Verwey gaven hiermee aan dat zij bij de riolering, het transport en de zuivering van afvalwater nu en in de toekomst zo veel mogelijk samen willen optrekken. Dit is ook de wens van het Rijk. Samenwerking levert besparing van geld en milieuvoordelen op.

1e Akkoord

Het akkoord van Texel is in Noord-Holland uniek. Het is het eerste afvalwaterakkoord waarin de partijen afspreken zo uitgebreid met elkaar samen te werken op het gebied van riolering en het transport en de zuivering van het afvalwater. Het hoogheemraadschap wil met alle gemeenten in haar gebied afvalwaterakkoorden afsluiten. Het afvalwaterakkoord van Texel is het eerste, en is een onderdeel van het Masterplan Water voor Texel.

Wat staat er in het Afvalwaterakkoord?

Sinds 2001 worden er op Texel al, via het Masterplan Water voor Texel, projecten uitgevoerd die het watersysteem verbeteren. Voorbeelden zijn de aanleg van duinrellen en natuurvriendelijke oevers, een pilot met agrarisch waterbeheer, het creŽren van extra waterberging en het verbeteren van de aan- en afvoer van oppervlaktewater. In het Afvalwaterakkoord zijn nu ook concrete afspraken gemaakt op het gebied van riolering en het transport en de zuivering van het afvalwater.

De gemeente en het hoogheemraadschap gaan met name samenwerken op de volgende terreinen:

- Schoon regenwater afkoppelen van de riolering: dit voorkomt riooloverstorten en verbetert de werking van de zuivering. Het regenwater wordt zo beter benut Afkoppelen van regenwater is al opgenomen in het rioleringsplan 2004-2008 van de gemeente. In het afvalwaterakkoord zijn o.a. nadere afspraken gemaakt over afkoppelen nu en op langere termijn en over subsidiŽring door het hoogheemraadschap;

- Gezamenlijke planning: het rioleringsplan van de gemeente en het zuiveringsplan van het hoogheemraadschap zijn al in nauw onderling overleg samengesteld. Afgesproken is nu om die plannen ook ecologisch te beoordelen, en aan de hand daarvan te bepalen hoe op doelmatige wijze maatregelen genomen kunnen worden om de oppervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren. Het opgestelde maatregelenplan wordt vervolgens gebruikt voor de aanvraag van een WVO-vergunning;

Overnamepunt gemeente-hoogheemraadschap

Tussen riolering en zuivering is niet wettelijk vastgelegd waar de taak van de gemeente eindigt en die van het hoogheemraadschap begint. Dit maakte het noodzakelijk gedetailleerde afspraken over verantwoordelijkheden en onderlinge financiŽle verrekeningen te maken. De afvalwaterketen kan doelmatiger beheerd worden als de taakverdeling duidelijker is en op een logisch punt wordt vastgesteld. Dit is bij het rioolgemaal waar de persleiding naar de zuivering begint. Dit leidt voor beide partijen tot kostenbesparing, en voordelen bij beheer en onderhoud. In de Texelse praktijk betekent dat dat het hoogheemraadschap mogelijk leidingen en gemalen overneemt van de gemeente, en de gemeente stopt met het betalen van vergoedingen aan het hoogheemraadschap. In het afvalwaterakkoord is afgesproken hoe en wanneer (2008) dat gaat gebeuren;

Beheer en Onderhoud

Werkzaamheden aan riolering en zuivering hebben grote overeenkomsten. Gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten levert veel voordelen op, ook vanwege de geÔsoleerde ligging van de gemeente Texel. Gezamenlijk beheer en onderhoud moet starten in 2007.

Sanering riolering buitengebied

Net als elders in Noord-Holland werkt Texel nauw samen met het hoogheemraadschap om de ongerioleerde percelen in het buitengebied te voorzien IBA) of op de riolering aan te sluiten. Medio 2006 is dit project afgerond.

Gezamenlijke aanleg leidingen

Besparing

Het hoogheemraadschap heft vier van de vijf rioolwaterzuiveringen op en legt leidingen aan om het afvalwater centraal op Texel (rwzi Everstekoog) te zuiveren. Tegelijkertijd legt de gemeente rioleringsleidingen aan om woningen in het buitengebied aan te sluiten. Door combinatie van deze werkzaamheden besparen de partijen veel geld en overlast. De biologische nazuivering met het moerassysteem op Everstekoog moet uitgebreid worden. Partijen werken samen bij aankoop van grond daarvoor en maken afspraken over de inrichting, het beheer en het onderhoud van het moerassysteem. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl