Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 14 November 2005 Beleid permanent bewonen recreatieverblijven gemeente Harenkarspel

Op 27 september 2005 heeft de gemeenteraad van Harenkarspel de beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Harenkarspel vastgesteld. Hierin is het beleid betreffende het gebruik van recreatiewoningen in de gemeente Harenkarspel verwoord. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken onder bepaalde voorwaarden op de recreatieterreinen De Rekere, Oase en Ligthof permanente bewoning toe te staan. Hiervoor zal, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de huidige bestemming worden gewijzigd naar, recreatiewoning, permanent wonen toegestaan. Voor de overige recreatieparken geldt dat de huidige recreatieve bestemming zal worden gehandhaafd. Tegen illegale bewoning zal dan ook bestuursrechtelijk worden opgetreden. In bepaalde bestaande gevallen wordt echter van handhavend optreden afgezien en wordt het gebruik van de recreatiewoning als hoofdverblijf gedoogd. Hiertoe wordt de zogenaamde persoonsgebonden beschikking afgegeven.

Deze beschikking geeft het persoonlijke recht om in de recreatiewoning te blijven wonen zonder dat daartegen door de gemeente wordt opgetreden. Om in aanmerking te kunnen komen voor een persoonsgebonden beschikking moet de woning voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Caravans kunnen hieraan niet voldoen en de bewoners hiervan komen niet in aanmerking voor een persoonsgebonden beschikking. Tevens moet men kunnen aantonen dat men al voor 1 juli 2005 de recreatiewoning als hoofdwoonverblijf gebruikte. De inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van Harenkarspel van voor deze peildatum is in principe (uitzonderingen daargelaten) voldoende aanwijzing dat de recreatiewoning als hoofdverblijf werd gebruikt.

Personen die staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie(GBA)

Degene die ingeschreven staan in het GBA zullen van de gemeente persoonlijk een brief ontvangen waarin staat vermeld hoe een persoonsgebonden beschikking kan worden aangevraagd. Naar aanleiding van deze aanvraag zal de gemeente controleren of de woning voldoet aan het Bouwbesluit. Zo ja, dan kan de persoonsgebonden beschikking worden afgegeven. Is dit niet het geval, dan zal de bewoner de opdracht krijgen zodanig maatregelen te treffen dat kan worden voldaan aan het Bouwbesluit. Hiervoor krijgt men een redelijke termijn. Als uit controle blijkt dat alsnog wordt voldaan kan de persoonsgebonden beschikking worden afgegeven.

Personen die niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Indien men niet vůůr de peildatum in de GBA was ingeschreven kan men mogelijk toch in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beschikking. Dit kan door het indienen van bewijsstukken waarin wordt aangetoond dat al voor de peildatum de recreatiewoning als hoofdverblijf werd gebruikt. Als bewijs kan onder andere dienen:

Het voorgaande overzicht is niet uitputtend. Wellicht beschikt u nog over andere documenten die aantonen dat u voor de peildatum de recreatiewoning als hoofdverblijf gebruikte.

Het hiervoor benodigde aanvraagformulier kunt downloaden via www.Harenkarspel.nl/wonen en welzijn of ophalen aan de balie bij de afdeling Ruimtelijke Zaken. Het formulier kunt u ingevuld, ondertekend en voorzien van de benodigde bewijsstukken aan de gemeente sturen.

Het aanvraagformulier moet voor 1 december 2005 bij ons ingeleverd zijn.De beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Harenkarspel evenals het eindverslag is ook terug te vinden op www.Harenkarspel.nl (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl