Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 29 November 2005 Texels bagger hergebruikt voor project Amstelmeer

Begin volgende week, vanaf 21 november, worden in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Natuurmonumenten de natuurgebieden De Bol en het Noordkanaal op Texel gebaggerd. De intentie is om de bagger te hergebruiken voor een project in het Amstelmeer. Landschap Noord-Holland en het hoogheemraadschap leggen hier natuureilanden aan, die ook het afkalven van de oevers tegengaan.

Waterhuishouding natuurgebieden Texel hersteld

Op Texel herstelt het hoogheemraadschap in samenwerking met Natuurmonumenten, in het kader van het Masterplan Water voor Texel, de waterhuishouding in de natuurgebieden De Bol, Utopia en het Noordkanaal. Deze gebieden staan onder invloed van zoute kwel en kenmerken zich door een bijzondere flora en fauna. Door peilverlaging bij een ruilverkaveling en verhoging van de Waddenzeedijk verdroogden De Bol en Utopia en verminderde de zoute kwel in deze gebieden. Hierdoor ging het brakke milieu fors achteruit. De maatregelen die worden genomen, zijn gericht op het herstel van de brakke graslanden en brakke vegetaties, het beperken van het weglekken van water uit het natuurgebied naar de omgeving en het herstellen van de kwel. In maart dit jaar is de eerste fase van het project uitgevoerd. Er zijn toen duikers aangebracht, delen van het Noordkanaal zijn met elkaar verbonden en er is een faunapassage aangelegd. Eind november start fase twee van het project.

Bagger natuurgebieden Texel gebruikt voor project Amstelmeer

In fase twee worden de natuurgebieden De Bol en het Noordkanaal gebaggerd. Het baggeren in de natuurgebieden vraagt een speciale aanpak omdat er niet lukraak over het terrein gereden kan worden. Daarom worden speciale routes aangelegd. De schone bagger, klasse 0, wordt hergebruikt voor het project De Verzakking in het Amstelmeer. Hier leggen het hoogheemraadschap en Landschap Noord-Holland eilanden aan, die het afkalven van de huidige oevers tegengaan en de natuur kansen bieden.

Voorwaarde voor het hergebruik van de bagger is dat het zoutgehalte van de bagger omlaag gebracht kan worden, zodat de bagger voldoet aan de normen in het bouwstoffenbesluit. Proeven wijzen uit dat in ieder geval een deel van de bagger ontzilt kan worden.

Wie voert het project uit en wat zijn de kosten?

Wiel, in opdracht van het hoogheemraadschap, Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland en zijn voor het broedseizoen, half maart 2006, afgerond. De directievoering is in handen van Grontmij Noord-Holland. De twee projecten kosten in totaal ruim 1,9 miljoen euro incl. BTW. Het project De Verzakking kost ruim 700.000 euro, de herinrichting van de natuurgebieden De Bol en Utopia ongeveer 1,2 miljoen euro. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Verkeer & Waterstaat en de regeling SubsidiŽring Gebiedsgericht Beleid financieren de werkzaamheden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl