Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 13 Augustus 2007 Waterkwaliteit in bloembollengebieden verbeterd; de resultaten van 10 jaar meten

Tien jaar intensief milieubeleid van de bloembollensector in Nederland heeft geresulteerd in een aantal aansprekende successen: een grote reductie (-22%) van het energiegebruik per eenheid product, een drastische vermindering (-93%) van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen van het oppervlaktewater, een forse afname van het mineralengebruik, en een breed gedeeld besef dat duurzaamheid in de bedrijfsvoering een vereiste is voor succesvol opereren in de markt.

Dat stelt het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) in zijn Voortgangsrapportage over 2005 - 2006. Het LMB heeft onlangs besloten het samenwerkingsverband en de reeks milieuvoortgangsrapportages gedurende nogmaals vijf jaar voort te zetten, want ondanks de goede resultaten wordt nog niet overal voldaan aan de waterkwaliteitseisen.

De waterkwaliteit in 2005 blijkt ten opzichte van het voorgaande jaar verbeterd. Dit blijkt uit de monitorings gegevens van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook de tussenevaluatie (periode 1998-2005) van het convenant Gewasbescherming laat zien dat de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd is. In deze evaluatie wordt een reductie van de berekende milieubelasting door directe emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater met 93% geconstateerd. Er werden minder overschrijdingen van de normwaarden gemeten en ook lagere concentraties van vooral carbendazim. Voor pirimifos-methyl zijn zowel het aantal overschrijdingen als de gemeten concentraties stabiel op het lagere niveau van de afgelopen jaren. Het aantal overschrijdingen van de normwaarde voor aldicarbsulfoxide is gelijk gebleven aan het voorgaande jaar, maar de concentratie is wel gestegen. Het succesvolle beleid blijft gericht op het ontwikkelen van duurzame maatregelen en middelen voor gewasbescherming en op het verder terugdringen van emissies. Daarmee zullen naar verwachting de ambitieuze doelstellingen van het convenant Gewasbescherming in 2010 kunnen worden gerealiseerd.

De afname van het mineralengebruik weerspiegelt zich niet in een verlaging van de gemeten waarden in het oppervlaktewater voor fosfaat en stikstof. Dit correspondeert met eerdere waarnemingen in bollengebieden en elders. Verklaringen moeten onder meer worden gezocht in de historie van percelen en de aanwezigheid van andere dan agrarische bronnen, maar zijn deels ook nog onbekend. Het is duidelijk dat brongerichte maatregelen alleen niet toereikend zijn om wezenlijke verbeteringen in de oppervlaktewaterkwaliteit op het gebied van mineralen tot stand te brengen. Dat geldt voor bollengebieden, maar ook voor veel andere gebieden in Nederland. Als gevolg van de Kader Richtlijn Water wordt nu door partijen, die ook vertegenwoordigd zijn in het LMB, tevens gezocht naar andere dan brongerichte maatregelen. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl