Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 12 Oktober 2007 Start aanleg waterberging Oosterkolk

In oktober start Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de uitvoering van twee projecten op Texel: Waterberging Oosterkolk en Aanleg natuurvriendelijke oever Hogezandskil. Beide projecten hebben tot doel extra ruimte voor water te creëren. Die ruimte is nodig om in de toekomst wateroverlast in de polder Waal en Burg te beperken.

Waterberging Oosterkolk

Het hoogheemraadschap graaft het perceel Oosterkolk, aan de zuidzijde van de kruising Zaandammerdijk en Schorrenweg, af. Dit werk is begin oktober gestart. Door het afgraven van het perceel, ontstaat 2,5 hectare waterberging. Het wordt een zogenaamde natte waterberging. Dat betekent dat het gebied straks het gehele jaar door nat is. In de zomermaanden staat het water hoger dan in de winter. De verschillende waterstanden zijn gunstig voor de flora en fauna in het gebied.

Een deel van de grond die vrijkomt bij de aanleg van het gebied wordt door de gemeente gebruikt om de Algemene Begraafplaats in Den Burg op te hogen. Agrariërs gebruiken een ander deel van de grond om hun land op te hogen. Het grondtransport dat voor de werkzaamheden nodig is, duurt ongeveer acht weken. Omwonenden zijn hierover door het hoogheemraadschap door middel van een brief op de hoogte gesteld.

Natuurvriendelijke oever Hogezandskil

Vanaf half oktober legt het hoogheemraadschap, aan de zuidzijde van de Hogezandskil, een natuurvriendelijke oever aan. Deze oever vergroot het wateroppervlak zodat extra water opgeslagen kan worden. De gemeente Texel gebruikt een deel van de vrijkomende grond om bermen op te hogen. Een ander deel gaat naar agrariërs. Het grondtransport dat voor deze werkzaamheden nodig is, duurt ongeveer drie weken. Het hoogheemraadschap informeert de omwonenden via een brief. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl