Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 04 December 2007 Provinciaal flora- en faunabeleid herzien

Gedeputeerde Staten willen het provinciale flora- en faunabeleid op een aantal punten herzien. Zo gaat de provincie strenger controleren of er voldoende preventieve middelen in zijn gezet. Ook zal de provincie eigen beleid maken om de problematiek van overzomerende ganzen aan te pakken.

De provincie heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van beheer en schadebestrijding. Deze bevoegdheden vloeien voort uit de landelijke Flora- en faunawet en hebben vooral betrekking op het toestemming geven voor het verjagen, of in het uiterste geval doden, van dieren zoals ganzen, knobbelzwanen of hazen, ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen. De provincie verleent dan ontheffingen op de Flora- en Faunawet, die is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden verjagen of doden toestaat. In het verleden heeft de rechtbank enkele malen verleende ontheffingen geschorst. Reden voor de provincie om het beleid aan te passen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe nota ten opzichte van de vorige:

Nee, tenzij

Gedeputeerde Visser, verantwoordelijk voor het flora- en faunabeleid van de provincie: "Bij beheer en schadebestrijding dient altijd een afweging te worden gemaakt tussen het accepteren van schade enerzijds en het verjagen en doden van dieren anderzijds. Mede gezien het uitgangspunt van de Flora- en Faunawet wil ik terughoudend zijn bij het verlenen van ontheffingen voor het doden van dieren. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat schade door fauna niet op specifieke groepen, met name agrariërs, mag worden afgewenteld. Soms is het daarom helaas nodig om het doden van dieren toe te staan. Met de herziening van de nota zijn de regels duidelijker. Daar is iedereen bij gebaat, niet alleen dierenbeschermingsorganisaties, maar ook mensen die schade ondervinden van de overlast van dieren. Als de rechter namelijk een ontheffing schorst, kunnen er geen maatregelen worden genomen, waardoor de schade alleen maar toeneemt."

De nieuwe beleidsnota Flora- en faunawet Noord-Holland wordt op 17 december voorgelegd aan Provinciale Staten. Pas als zij akkoord gaan zijn de nieuwe regels ook daadwerkelijk van kracht. Geïnteresseerden kunnen de nota alvast downloaden op www.noord-holland.nl. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl