Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 02 Januari 2008 Nieuwe Energieplan Texel

Op 18 december 2007 heeft Stichting Duurzaam Texel het ECN-rapport: "Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030" aan B&W en de gemeenteraad gepresenteerd. Dit rapport geeft inzicht in wat er mogelijk is op korte termijn.

ECN heeft onderzocht wat het energieverbruik in 2020 en in 2030 naar verwachting zal zijn. Verder hebben ze gekeken wat de mogelijkheden zijn van energiebesparing en kleinschalig duurzaam opwekken van energie. Hierbij wordt gedacht aan mogelijkheden als PV-panelen, zonneboilers en Urban Windturbines (zogenaamde huiswind- molens). Het energieverbruik wat dan nog overblijft zal op één of andere manier duurzaam opgewekt moeten worden.

Ook wordt het energieverbruik uitgesplitst naar diverse sectoren: huishoudens, handel-diensten- overheid, landbouw, vakantiewoningen, industrie, en transport. De prognoses voor 2020 en 2030 en de mogelijkheden voor besparen worden ook per sector aangegeven.

Drie varianten

Er zijn drie mogelijke opties onderzocht:

A. Een volledige zelfvoorzienende duurzame energievoorziening, waarbij de energie op het eiland wordt opgewekt in de vorm waarin het nodig is (dus bijvoorbeeld biogas voor gas, biobrandstof voor vervoer).

B. Een quasi volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening, waarbij de totale hoeveelheid energie op Texel duurzaam wordt opgewekt, maar waarbij een overproductie van elektriciteit een tekort aan transportbrandstof en gas compenseert.

C. Een gedeeltelijk zelfvoorzienende duurzame energievoorziening, waarbij een zo groot mogelijk deel van de energie op Texel wordt geproduceerd, en de rest ingekocht wordt als duurzame energie of gecompenseerd wordt door groencertificaten.

ECN heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de verschillende vormen van duurzame energie, met de huidige beschikbare technieken.

Haalbaarheid

Als naar variant A. wordt gekeken, is voor de teelt van energiegewassen (koolzaad, maïs, suiker- bieten e.d.) ca. 15.500 ha nodig. Daartussen moeten dan windturbines of zonnepanelen staan. Gezien het totale oppervlak van Texel (16.500 ha) is deze optie niet reëel.

Als het totale energieverbruik volgens variant B. volledig door windenergie geproduceerd zou worden, is ca. 180 MW windvermogen nodig. Dit staat gelijk aan 60 windturbines van 3 MW, die verspreid over 2.600 ha staan. Technisch is deze optie haalbaar, maar daar is op dit moment geen maatschappelijk draagvlak voor. Als er naast windenergie ook voor andere vormen van duurzame energie wordt gekozen, neemt het aantal wind- turbines wel af.

Als voor variant C. wordt gekozen, moet Texel maximaal inzetten op besparing en kleinschalig duurzaam opwekken. De resterende hoeveelheid energie kan dan zoveel als mogelijk op het eiland zelf worden opgewekt. Daarnaast kan gestart worden met het inkopen van duurzame energie van elders. Op het moment dat er nieuwe mogelijkheden voor Texel beschikbaar komen, kan dit inkopen van elders teruggebracht worden.

Tijdens de avond gaf Marcel Weeda van ECN een uitgebreide toelichting op het rapport. Deze toelichting werd afgesloten met een animatie van het energieverbruik van Texel, omgerekend naar vaten olie. In deze animatie wordt duidelijk gemaakt hoe groot het energieverbruik van Texel in totaal is. Als voorbeeld worden vervolgens twee sectoren uitgelicht: huishoudens en bedrijven (handel, diensten, overheid). Per sector wordt ook hier het energieverbruik in beeld gebracht, en vervolgens de mogelijkheden van besparing en kleinschalig duurzaam opwekken. Daarnaast worden enkele mogelijkheden getoond hoe het dan nog resterende energieverbruik duurzaam opgewekt kan worden op Texel.

Tot slot overhandigde Petra Schut, projectco”rdinator Energie van Stichting Duurzaam Texel, het rapport "Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030" van ECN aan de burgemeester van de gemeente Texel, Joke Geldorp. Daarnaast ontving de burgemeester energiezuinige kerstboomverlichting (LED-lampjes), om alvast het goede voorbeeld te geven.

Het is duidelijk dat het in één keer Texel volledig duurzaam zelfvoorzienend maken een lastige opgave is. Stichting Duurzaam Texel adviseert daarom om te starten met één of enkele sectoren, om zodoende stapsgewijs een steeds groter deel van het Texelse energieverbruik te verduurzamen.

Het rapport "Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030" geeft een overzicht van deze resultaten. Dit rapport is een vervolg op het onderzoek van Ecofys uit 2001 (Energieplan Texel 2030).

U kunt het volledige rapport downloaden via www.duurzaamtexel.nl

Ook heeft ECN een studie verricht naar hoe andere eilanden en kleine gemeenschappen een dergelijke ambitie hebben aangepakt. Dit rapport kunt u ook downloaden op de site van Stichting Duurzaam Texel. (Bron: Stichting Duurzaam Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl