Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 06 Februari 2008 Nieuwe milieuwetgeving zet alles op zijn kop...

Op 1 januari 2008 heeft het ministerie van VROM het Activiteitenbesluit ingevoerd. Voor veel ondernemers vervalt hiermee de plicht om bij oprichting van een bedrijf en bij wijziging of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten een milieuvergunning aan te vragen. Bedrijven dienen wél alert te zijn op een wel of niet geldende meldingsplicht voor hun nieuwe activiteit.

Er is dus sprake van een lastenverlichting als het gaat om het aanvragen van milieuvergunningen door ondernemers. Het Activiteitenbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur en vervangt twaalf bestaande AMvB's. Een nieuwe wet vergt natuurlijk wel de nodige aandacht. Wat voorheen routinematig gebeurde, kost in het begin meer moeite. Parate kennis dient eerst geverifieerd te worden. Zeker deze wet zal veel aanpassing vereisen want de nieuwe milieuwetgeving zet alles op zijn kop!

Iedereen wordt geacht de wet te kennen

Het omdraaien van de systematiek, zoals het ministerie de invoering van het Activiteitenbesluit omschrijft, eist meer dan voorheen dat ook het bedrijfsleven weet wat er van hen wordt verwacht. Niet meer de plicht hebben om een milieuvergunning aan te vragen, wil namelijk nog niet zeggen dat er geen milieueisen meer zijn waaraan bedrijven moeten voldoen. Bedrijven hebben de zorgplicht om zo milieuvriendelijk met bodem, lucht en water en zo zuinig mogelijk met het gebruik van energie om te gaan. Gemeenten hebben de plicht om hierop toe te zien.

De zorgplicht voor het milieu is opgenomen in het Activiteitenbesluit en iedereen wordt geacht de regels te kennen en na te leven ook al staan ze nergens anders vermeld dan in de wet.

Wie heeft een meldingsplicht?

Bedrijven zonder activiteiten met enige milieurelevantie hebben geen meldingsplicht van nieuwe activiteiten bij de gemeenten. Denk hierbij aan kleine detaillisten (zoals een kledingzaak en een schoenenzaak), eigenaren van kantoorgebouwen en scholen. Zij dienen wel te voldoen aan de regelgeving die opgenomen is in het Activiteitenbesluit.

Ondernemers in de horeca, van autobedrijven, transportbedrijven, tankstations, hout- en bouwbedrijven, textielbedrijven, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen, een groot aantal metalektrobedrijven en een deel van de afvalverwerkende bedrijven bijvoorbeeld, hebben wel een meldingsplicht. Een nieuwe bedrijfsactiviteit kan bij de gemeente digitaal worden gemeld via een speciaal meldingsformulier van het ministerie van VROM. De ondernemer krijgt direct inzicht in het pakket van voorschriften waaraan hij moet voldoen bij het starten van zijn nieuwe bedrijfsactiviteit. De gemeente kan hierop handhaven en bij het niet naleven van de regels zelf bestuursdwang toepassen of proces-verbaal laten opmaken.

Als de ondernemer geen melding heeft gemaakt van zijn nieuwe bedrijfsactiviteit dan kan de gemeente bij een controle hem daar wel op attenderen maar hem er niet voor sanctioneren. Maar ....het verzuim kan niet als een excuus worden aangevoerd voor het niet voldoen aan de milieuregels. De ondernemer wordt altijd geacht de wet te kennen!

Wie heeft een Milieuvergunningplicht?

Bedrijven die milieuvergunningplichtig blijven worden in het Activiteitenbesluit de Type C bedrijven genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de landbouwbedrijven die ook niet onder de AMvB Landbouw vallen en bedrijven die ontplofbare stoffen klasse 1 van het ADR opslaan. De voorschriften die in het Activiteitenbesluit staan, worden echter niet meer in de milieuvergunning opgenomen. Ook hier geldt dat de ondernemer wél aan alle vereiste milieueisen uit het besluit moet voldoen, ook al staan ze niet specifiek in de vergunning vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente en vragen naar de afdeling Milieu, tel: 0227 594 300 of 0227-606464.

Ook kunt u de website van het ministerie van VROM raadplegen, www.vrom.nl en vul bij zoeken Activiteitenbesluit in. (Bron: Min. VROM, Gemeente Wieringen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl