Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 22 April 2008 MER-procedure versterking kust tussen Petten en Den Helder van start

Veiligheid in combinatie met meer recreatie en natuur

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de startnotitie voor de versterking van de kust tussen Petten†en Den Helder vastgesteld.

"Deze startnotitie beschrijft drie modellen om de Noord-Hollandse duinen op sterkte te brengen. Hierbij staat de veiligheid voorop, maar in elk model worden in de kustzone ook de natuur, recreatie en toerisme versterkt", aldus hoogheemraad Ben Hakvoort. De drie modellen zijn het resultaat van een serie ontwerpateliers. Ondernemers, bewoners en natuurorganisaties uit de regio namen hieraan deel. De provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap willen de inspraakperiode die op de startnotitie volgt aangrijpen om begin juni een informatiebijeenkomst te organiseren. †

De versterking van de Zwakke Schakels in de Kop van Noord-Holland is noodzakelijk door de klimaatverandering, waarbij de zeespiegel gaat stijgen en de golfkracht toeneemt. Om de veiligheid voor de komende 50 jaar te kunnen garanderen, wordt de kust tussen Petten en Den Helder verbreed, met name tussen Callantsoog en Groote Keeten, waar de duinenrij op zijn smalst is. "Water is niet alleen een bedreiging, het levert ook kansen op. Wat ik samen met het hoogheemraadschap en de betrokken gemeenten wil bereiken is een krachtige kust: niet alleen de kans op natte voeten verkleinen, maar tegelijkertijd ook de ruimtelijke kwaliteit en economische kracht van het gebied versterken. Het moet veiliger, vitaler en mooier", aldus gedeputeerde Rinske Kruisinga. De versterkingswerkzaamheden starten in 2011.†

De startnotitie maakt inzichtelijk wat het veiligheidsprobleem van de versterking van de kust tussen Petten†en Den Helder is en welke oplossingsrichtingen er worden onderzocht. Aan de hand van de startnotitie, inspraakreacties en adviezen stelt de provincie Noord-Holland de richtlijnen vast voor de milieueffectrapportage (MER). In de MER worden de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en nader onderzocht op effecten op de (natuurlijke) omgeving. De startnotitie is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zijpe en Den Helder. †

Meer informatie: www.kustopkracht.nl (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl