Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 09 Juli 2008 Open brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W van Den Helder

In de Helderse Courant van 11 juni 2008 staat dat de gemeenteraad van Den Helder pleit voor een fietspad langs Balgzand, het waddengebied tussen Den Helder en Wieringen. Dit om Balgzand beter beleefbaar te maken. Landschap Noord-Holland vindt, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, dat het beter beleefbaar maken van Balgzand een goed streven is. Balgzand is één van de vogelrijkste gebieden van Noord-Holland. Daar zijn we trots op en dat willen we graag aan iedereen laten zien. Dat we daarbij voorzichtig te werk moeten gaan is duidelijk. Het bezoek van mensen moet niet leiden tot vermindering van de vogelrijkdom.

Wetenschappelijk onderzoek

Dat een fietspad langs de dijk van Balgzand géén goed idee is, blijkt niet alleen uit de ervaringen van toezichthouders in het gebied, maar is ook wetenschappelijk vastgesteld door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (nu IMARES). Enkele citaten uit het rapport: "Balgzand ontleent zijn natuurwetenschappelijke waarden voor een belangrijk deel aan het in de afgelopen tientallen jaren gevoerde beheer, dat bescherming en rust garandeerde. Openstelling van de onderhoudsweg zal naar verwachting leiden tot vaker optredende verstoring van bij hoogwater op de schorren rustende vogels, van broedende visdieven en kluten, van slaapplaatsen van zwarte sterns en van ruiende wilde eenden op het Balgzandkanaal. Naar verwachting zullen vogels, als reactie op de te verwachten toename van verstoring, een strook die het dichtst tegen de dijk aan ligt op termijn gaan mijden. Tevens mogen effecten worden verwacht op de in de wintermaanden op de dijk foeragerende rotganzen en smienten. Deze vogels zullen zich verplaatsen naar cultuurgraslanden, wat aanleiding kan geven tot grotere landbouwschade."

Natura 2000

Vanwege de grote aantallen vogels is het gebied jaren geleden door de Europese Unie aangewezen als Vogelrichtlijngebied, nu Natura 2000-gebied. Van maar liefst tien soorten vogels (broed- en niet-broedvogels) verblijft regelmatig meer dan 1% van de Europese populatie in het gebied. De bescherming die hier van uitgaat houdt ook in dat er geen verstoring mag plaatsvinden. De rijksoverheid zal er door de EU streng op aangekeken worden als deze bescherming niet wordt gehandhaafd.

Lepelaar

Balgzand is beroemd vanwege verschillende soorten vogels maar één verdient extra aandacht. De lepelaar, symbool van de Nederlandse vogelbescherming, broedt in redelijk aantal op de schorren, maar in de zomermaanden verblijven er tot wel 1.000. Dit om hier op te vetten voor de trek. Dit is een belangrijk deel van de totale populatie.

Vergelijking met andere dijken

Een fietspad langs Balgzand is niet mogelijk doordat er een negatief effect is op de natuur wat in strijd is met de Natuurbeschermingswet en met Natura 2000. Op veel andere plekken in Nederland kan er wel op de waddendijk gefietst worden. Dat zijn dan stukken die niet zo vogelrijk zijn als Balgzand of waar de vogels op grotere afstand van de dijk zitten. Daar waar belangrijke kolonies of hoogwatervluchtplaatsen zijn, loopt het fietspad niet op de dijk. Voorbeelden uit Noord-Holland zijn het Normerven op Wieringen en De Schorren op Texel.

Bij Balgzand zitten bij hoogwater alle 50.000 à 70.000 vogels die in het gebied voedsel zoeken dik opeengepakt in een smalle zone van 10 tot 200 meter voor de dijk. Overigens wordt de Balgzanddijk zelf ook als hoogwatervluchtplaats gebruikt bijvoorbeeld bij harde wind en extra hoogwater. Er kunnen dan ook aan de landzijde van de dijk duizenden scholeksters en andere vogelsoorten zitten. In de kwetsbare ruiperiode (in de zomer als eenden een paar weken niet kunnen vliegen) zitten op de Balgzand- en Amsteldiepdijk duizenden ruiende bergeenden.

Balgzand bezoeken kan nu al

Dit alles hoeft niet te betekenen dat er geen mogelijkheden zijn de natuur van Balgzand te beleven. Landschap Noord-Holland en de Waddenverenging afd. Den Helder doen al veel. Al deze activiteiten staan in een handige overzichtsbrochure. Er zijn in het zomerhalfjaar open Balgzanddagen en er worden veel excursies georganiseerd, ook op verzoek. Dat kan bij laag water (wadlopen) of bij hoog water (vogels kijken). Ook maken vrijwel alle schoolkinderen uit de omgeving kennis met Balgzand tijdens schoolbezoeken. We zien het als uitdaging de beleefbaarheid van het gebied verder te vergroten. We nodigen de gemeente Den Helder daarom graag uit daarover met ons ideeën te ontwikkelen.

Alternatieve fietsroute

Overigens zijn er goede alternatieven voor mensen die op de fiets naar de Marinewerf willen. Landschap Noord-Holland heeft concrete ideeën voor een veilige fietsroute langs de Balgdijk. En er is inmiddels een fietsstrook aangelegd langs de Balgweg, zodat de veiligheid voor fietsers al verbeterd is.

Zelf komen kijken is nodig

Landschap Noord-Holland wil dus graag meedenken over een betere beleefbaarheid van Balgzand. Ook nodigen we bestuurders en gemeenteraadsleden graag uit op bezoek te komen in het gebied. De open dagen zijn op 9 en 10 augustus en we gaan ervan uit dat er dan meer mensen komen dan de gebruikelijke 150. Wij zijn van mening dat je pas ideeën kunt ontwikkelen voor Balgzand als je het gebied bij hoogwater hebt gezien. Een oud-wethouder uit Den Helder die in 2005 op de dijk bij de enorme meeuwen-, visdieven- en lepelaarkolonie stond en de Balgzandkrant kreeg uitgereikt, erkende dat het nodig is zeer voorzichtig met het gebied om te gaan en moest toegeven dat het "gezeur van milieuclubs" terecht was.

Landschap Noord-Holland
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Vogelbescherming Nederland
Wetlandwacht Balgzand van Vogelbescherming Nederland
Milieufederatie Noord-Holland
Waddenvereniging
Vogelwerkgroep Den Helder
KNNV Den Helder
Vogelwerkgroep Tringa
Natuurvereniging Wierhaven
Landschapszorg Wieringen (Bron: Natuurwegwijzer.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl