Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 29 Juli 2008 Ontheffing doden ganzen ingetrokken

De provincie Noord-Holland heeft een ontheffing ingetrokken. De ontheffing gaat over het doden van 12.000 grauwe ganzen en het tot nulstand terugbrengen van de kolganzen en de brandganzen in de periode van 1 april 2008 tot en met 1 oktober 2008.

Tegen deze ontheffing is door de Stichting De Faunabescherming een bezwaarschrift ingediend.

De voorzieningenrechter schorste de ontheffing recent en bepaalde dat deze schorsing na de beslissing van de provincie over het bezwaarschrift nog 6 weken van kracht blijft. De bovengenoemde resultaten kunnen daarom niet worden gehaald.

De provincie heeft besloten de ontheffing in te trekken. De ganzenproblematiek is daarmee niet van de baan. Op dit moment stelt de Faunabeheereenheid Noord-Holland een nieuw Faunabeheerplan op. Op basis van dit plan kan de Faunabeheereenheid volgend jaar een nieuwe ontheffing aanvragen.

Schade en gevaar

De problemen die ganzen veroorzaken vragen om een oplossing. Het aantal ganzen in Noord-Holland groeit de laatste jaren in snel tempo. Daarmee neemt ook de schade toe die ze veroorzaken aan de (overige) natuur, de landbouwgewassen en de volksgezondheid (bijvoorbeeld zwemkwaliteit). Daarnaast kunnen ze een gevaar vormen voor de vliegveiligheid.

De provincie is terughoudend in het toestaan van doden van dieren, maar tegelijkertijd moet de overheid oog hebben voor andere natuurbelangen, de belangen van agrariërs en vliegbelangen. Daarom acht de provincie het soms nodig het doden van dieren toe te staan.

Texel en Schiphol

De ingetrokken ontheffing staat los van de ontheffingen voor het doden van ganzen op Texel en het bestrijden van vogels in een straal van 10 kilometer rond Schiphol. Deze ontheffingen hebben de juridische procedures doorstaan. Ook de ontheffing voor bestrijding van door grauwe ganzen veroorzaakte schade op landbouwpercelen is nog van kracht. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl