Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 23 September 2008 Resultaten plan duurzame bollenteelt, 76 vermindering milieubelasting

Met de uitvoering van het plan 'Naar een duurzame bollenteelt in Drenthe' in de periode 2005 - 2007 zijn goede resultaten geboekt: de milieubelasting is met 76% verminderd, een milieuvriendelijk alternatief voor chemische grondontsmetting is in de praktijk getoetst met uitstekende resultaten en er is draagvlak ontstaan bij telers, contractgevers en handel.

De provincie Drenthe heeft in 2005 een bijdrage van 230.000 euro verleend aan het project.

Gedeputeerde Munniksma (PvdA) is dan ook zeer verheugd over de goede resultaten. "Met de veranderde werkwijze en de teelt van afrikaantjes wordt een impuls gegeven aan de innovatieve bedrijfsvoering van de telers. De telers laten hiermee zien dat ze hun verantwoordelijkheid aan kunnen en milieuvriendelijker willen en kunnen telen".

De vermindering van de milieubelasting komt met name door verandering in werkwijze, middelenkeuze en -dosering door telers (88%) en door verbetering van de samenstelling van de middelen en herbeoordeling van milieueffecten door CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu).

In 2006-2007 hebben tien Drentse telers deelgenomen aan een project waar chemische grondontsmetting werd vervangen door een biologisch alternatief. Ruim 100 hectare werd ingezaaid met afrikaantjes, die de schadelijke aaltjes bestrijden. De resultaten waren vergelijkbaar met chemische grondontsmetting.

Met de resultaten van het plan is ook veel onduidelijkheid weggenomen. Er is veel kennis verzameld en inzicht ontstaan over milieurisico's en landschappelijke effecten op de teelt van leliebollen in Drenthe. Uit onderzoek en inventarisatie bleek dat spoelplaatsen, spoelgrond en spoelwater een beperkte bijdrage leveren aan de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen en dat grondwateronttrekking een beperkte en kortdurende invloed heeft op de grondwaterstand.

Bijzonder aandachtspunt vormt de teelt op essen. Door grond terug te brengen naar het perceel van herkomst, kan bodemverlies zoveel mogelijk worden beperkt.

In het vervolgtraject worden de ontwikkelingen van de leliebollenteelt gevolgd en komt de nadruk te liggen op verbeteren van de informatie naar de burger. De provincie levert hier een financiële bijdrage aan, onder voorwaarde dat de bereikte resultaten worden vastgehouden. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl