Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 29 September 2008 Ondertekening waterplan en afvalwaterakkoord Den Helder

Vandaag ondertekenen hoogheemraad Lydia Snuif †en wethouder Hans Boskeljon (gemeente Den Helder) een aantal afspraken tussen beide organisaties op het gebied van de waterketen.

Al geruime tijd trekken de gemeente Den Helder en het hoogheemraadschap samen op in het kader van de totale waterketen: oppervlaktewatersysteem, riolering en rioolwaterzuivering. Deze samenwerking heeft geleid tot een aantal afspraken. Doel is de totale middelen efficiënter en effectiever te kunnen inzetten.

Het Afvalwaterakkoord (AWA) bevat afspraken voor de gehele waterketen, van het gezamenlijk beschouwen van het zuiveringssysteem en de riolering van het buitengebied tot de invloed van de waterketen op het watersysteem van Den Helder. Het waterplan Waterbreed is samengesteld om een betere waterkwaliteit en een hogere natuur- en belevingswaarde te bereiken van het oppervlaktewater. De aanleg van de fiets- en kanoroute en het doortrekken hiervan naar de Grote Liniegracht, is hiervan een voorbeeld. Daarnaast worden overal in Den Helder verbeteringen in het watersysteem aangebracht. Voor het terugdringen van de vervuiling van het oppervlaktewater door overstortingen en de verbetering van afvalwaterafvoer via in de riolering, is een Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) uitgevoerd.

De wetgeving rond water is sterk in beweging. In de verschillende wetten (Europese Kaderrichtlijn Water, Wet gemeentelijke watertaken, Waterwet) worden doelstellingen verdiept en nieuwe taken toebedeeld. In Den Helder staan vooral het hoogheemraadschap en de gemeente, ieder met hun eigen verantwoordelijkheid, voor de taken die uit de verschillende wetten en beheerplannen voortkomen. Een van deze nieuwe taken is bijvoorbeeld de zorgplicht voor het ondiepe grondwater en de inzameling en afvoer van hemelwater. Deze taken worden zoveel als mogelijk opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. Zo zijn in een aantal wijken straten voorzien van een nieuw rioolstelsel waarmee regenwater direct naar de stadsgrachten wordt afgevoerd in combinatie met de grondwaterstandbeheersing (Oud Den Helder, delen Van Galenbuurt en Vogelbuurt). (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl