Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 09 December 2008 Provincie Noord-Holland zorgt voor water

Om het oppervlaktewater van Noord-Holland kwalitatief goed te houden en te zorgen voor voldoende waterberging, subsidieert de provincie zeven projecten in verschillende gemeentes. Vanuit de deelverordening Water stelt Gedeputeerde Staten jaarlijks Ä 750.000,- beschikbaar om aan de slag te gaan met thema's als veiligheid, waterkwaliteit, wateroverlast en watertekort.

In de gemeente Anna Paulowna wordt gewerkt aan een 35 ha groot natuurgebied waarin verschillende waterthema's samenkomen. Het gebied is gesitueerd rond de historische kreek Kruiszwin die de ontstaansgeschiedenis weergeeft. Waterkwaliteit, waterberging en recreatie worden in dit gebied ingepast.

Langs de Oostertocht in Heerhugowaard worden met de subsidie natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit verrijkt de waterhuishouding en verbetert de waterkwaliteit. Er wordt een geleidelijke overgang tussen water en oever aangelegd waarop verschillende soorten gras en riet worden gepland. Na verloop van tijd groeit er vanzelf een gevarieerde oeverbeplanting. Bij de Ouderkerkerplas wordt met de subsidie van de provincie een praktijkexperiment uitgevoerd met de combinatie van energiewinning (koudewinning) en waterkwaliteitsverbetering. Hiernaast krijgen tevens het project Rietvogels Blokdijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier en het Groen- en Waterplan van de gemeente Beverwijk subsidie toegekend.

Water subsidieregeling

Met de subsidieregeling Water geeft de provincie invulling aan het beleid om de kwaliteit en de beleving van het oppervlaktewater te verbeteren, watermanagement (overlast en tekort) te bedrijven en de veiligheid m.b.t. water te vergroten. Projecten met een multifunctioneel karakter, die ook bijdragen aan andere doelen zoals natuur, milieu, landschap, recreatie, cultuurhistorie of economische ontwikkeling hebben een streepje voor.

Nieuwe subsidies op het gebied van water kunnen aangevraagd worden tot en met 14 september 2009. Meer informatie over de subsidieregeling Water vindt u onder subsidieloket op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl