Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 15 april 2009 Kennisgeving Waterwet - nieuwe waterverordeningen Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben, in verband met de nieuwe Waterwet, op 31†maart†2009 ontwerpbesluiten vastgesteld van nieuwe waterverordeningen.

Eind 2009 treedt de nieuwe Waterwet in werking. Als gevolg van deze nieuwe wet wordt de provinciale waterregelgeving grondig herzien. Er komen nieuwe waterverordeningen, die de huidige verordeningen zullen vervangen. De nieuwe verordeningen komen in de plaats van de Verordening waterkering West-Nederland, de Grondwaterverordening Noord-Holland 1999, de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002, de Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland en de Verordening waterbeheer Rijnland.

Het gaat om de volgende nieuwe waterverordeningen:

De waterverordening die betrekking heeft op het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is ook door Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland vastgesteld. Daarnaast wordt binnenkort een ontwerpbesluit van de Waterverordening Rijnland ter inzage gelegd.

In de ontwerpbesluiten worden onder andere bestaande regels opgenomen over regionale waterkeringen, over plannen en over peilbesluiten. Daarnaast komen er normen voor wateroverlast, regels over leggers, over toepassing van de projectprocedure en over grondwater.

Naast de nieuwe waterverordeningen is het nodig de waterschapsreglementen op een paar punten aan te passen in verband met de nieuwe Waterwet. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de volgende ontwerpbesluiten vastgesteld:

Inzage en inspraak

Van dinsdag 14 april 2009 tot dinsdag 26 mei 2009 liggen de ontwerpbesluiten tijdens de gebruikelijke openingsuren, ter inzage op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem. De ontwerpbesluiten liggen ook ter inzage op de kantoren van de hoogheemraadschappen, als de ontwerpbesluiten betrekking hebben op het desbetreffende hoogheemraadschap.

De ontwerpbesluiten kunnen worden gedownload via www.noord-holland.nl

Belanghebbenden kunnen tot 26 mei 2009 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpbesluiten kenbaar maken. De reactie dient, onder vermelding van nummer 2008-13397, te worden gezonden aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
T.a.v. mw. M.J. Kraak
postbus 3007
2001 DA Haarlem.

Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling kenbaar willen maken, dienen zij dat uiterlijk 25 mei 2009 te melden aan Ina Kraak (023-514 4819). (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl