Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 27 augustus 2009 Een beter milieu begint in Noord-Holland, Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) voor de periode 2009 - 2013 vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 25 augustus het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) voor de periode 2009 - 2013 vastgesteld. De provincie wil met behulp van het PMP de milieukwaliteit in Noord-Holland verbeteren. Provinciale Staten besluiten op 21 september over de definitieve vaststelling van het plan.

In het PMP worden voor Noord-Holland twee milieudoelen geformuleerd: het voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid en het stimuleren van duurzame ontwikkeling zonder afwenteling van de milieubelasting naar elders. Om die doelen te bereiken voert de provincie activiteiten uit op acht milieuthema's: afval, bodem, externe veiligheid, klimaat en energie, licht en donkerte, geluid, geur en lucht.

Bij afval draait het bijvoorbeeld om intensiever toezicht op afvalstromen. Onder geluid valt onder andere het verder terugdringen van geluidhinder, door het opstellen van zonebeheerplannen voor bedrijventerreinen. Het PMP is de basis voor de handhaving en vergunningverlening van de wet Milieubeheer. De provincie stelt tweejarige uitvoeringsprogramma's (2010-2011 en 2012-2013) op waarin de uitvoering meer in detail wordt vastgelegd.

"Ambitieus en realistisch"

Gedeputeerde Bart Heller van milieu is tevreden met de vaststelling van het nieuwe plan. "Een provinciaal milieubeleidsplan moet ambitieuze doelstellingen bevatten, maar moet wel realistisch en werkbaar zijn. Het moet uitvoerbaar zijn in samenwerking met alle partners. Het huidige plan voldoet hieraan." aldus Heller. "Daarom kiezen we bijvoorbeeld niet meteen voor allerlei nieuwe activiteiten, maar willen we vooral nog beter doen wat we al deden. Ook lossen we knelpunten op waar we in het verleden tegenaan liepen, bijvoorbeeld door het provinciale luchtmeetnet verder uit te breiden."

Procedure

Het Ontwerp PMP heeft afgelopen lente ter inspraak gelegen. Inspraakreacties van belanghebbenden en burgers op het ontwerp zijn behandeld in de zogeheten Nota van Beantwoording. In totaal zijn er 13 reacties behandeld van onder andere gemeenten, Kamer van Koophandel, Milieufederatie, en Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het definitieve PMP. Zo zijn onder andere de bepalingen voor aardkundige monumenten in de Provinciale Milieuverordening uitgebreid, waardoor de monumenten beter beschermd zijn. Nu de inspraakreacties zijn behandeld en Gedeputeerde Staten het PMP hebben vastgesteld, wordt het definitieve plan op 21 september ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.

Het Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013 is te downloaden via www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl