Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 15 juli 2010 Pilot erfafspoeling bij veehouderijbedrijven

De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is nog niet goed. En van de oorzaken hiervan is een te hoge belasting met stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen komen in het oppervlaktewater terecht door afspoeling bij agrarische bedrijven.

Om de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren is er de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ondanks dat de landbouwsector de laatste jaren al veel heeft bereikt op het gebied van milieu, worden de KWR-doelen nog niet gehaald. De provincies Utrecht en Brabant hebben daarom, samen met LTO Nederland en verschillende waterschappen waaronder ook het hoogheemraadschap, een project opgestart dat gericht is op praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw. De innovaties moeten de afspoeling van schadelijke stoffen van agrarische bedrijven verminderen. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het innovatieprogramma KRW (Agentschap NL) waarvoor 75 miljoen euro beschikbaar is gesteld door het kabinet. Het project richt zich op drie onderdelen die worden onderzocht: slootkant, perceel en erf. Er doen ongeveer 60 bedrijven mee in de sectoren melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

In het gebied van het hoogheemraadschap zijn drie veehouders geselecteerd. Met de eigenaren is gezocht naar praktisch toepasbare (nieuwe) maatregelen en voorzieningen om de afspoeling op het bedrijf te verminderen. Sleutelwoorden hierbij zijn uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Bij deze veehouderijbedrijven wordt er gekeken naar de erfsituatie. Het onderdeel erf is vooral gericht op het verminderen van de afspoeling van perssap en verontreinigd hemelwater (= erfafspoelwater) naar de sloot en anticipeert hiermee op de toekomstige regels ten aanzien van erfafspoelwater.

Op de drie bedrijven zal de komende twee jaar door het hoogheemraadschap waterkwaliteitsonderzoek worden gedaan waarbij er inzicht wordt verkregen in het effect van de maatregelen om de erfafspoeling van de bedrijven te beperken. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl