Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 12 november 2010 Waddenzeedijk niet overal te laag

De techniek staat niet stil: door toepassing van een nieuwe methode waarin windrichting met golfhoogte en waterstand wordt gecombineerd blijkt de Waddenzeedijk niet overal te laag, zoals eerder verwacht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat nu verder met het uitwerken van de plannen voor de versterking van de dijk.

Eerder onderzoek wees uit dat de dijk op bijna alle plaatsen mogelijk te laag is. Inmiddels is er echter een nieuwe methode om golven en waterstand te voorspellen, waarbij gekeken wordt naar wat er waarschijnlijk is: welke combinaties van windrichting, golfhoogte en waterstand kunnen optreden? Hierbij wordt veel beter rekening gehouden met de ligging van het eiland en de meteorologische omstandigheden.

Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat er minder hoge golven tegen de dijk slaan; hierdoor is de dijk op een paar punten na voldoende hoog. De nieuwe gegevens komen dicht in de buurt van de oorspronkelijke uitgangspunten voor de dijkversterking. Daarom heeft het bestuurlijk overleg tussen provincie, gemeente en hoogheemraadschap nu besloten dat we de oplossingen die al in de startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. ) stonden verder kunnen gaan uitwerken.

Prins Hendrikdijk

In het bestuurlijk overleg is ook gesproken over de Prins Hendrikdijk. De Prins Hendrikdijk is aan de binnenkant niet stabiel genoeg. Ook treedt 'piping' op: doordat er een waterstandsverschil is, loopt er water door de dijk heen. Dit water neemt gronddeeltjes mee.

Op Texel gaat de voorkeur uit naar een versterking van de dijk, waarbij vr de huidige dijk, in zee, zand wordt aangebracht. Hiervoor heeft de gemeente namens een aantal belanghebbenden een zienswijze ingediend. Deze manier van versterken is echter veel duurder dan het aanpassen van de dijk zelf door bijvoorbeeld het aanbrengen van een binnenberm of damwand. Wij hebben geen geld voor deze manier van versterken: de dijkversterking wordt betaald door het Rijk, en dat subsidieert alleen de kosten die nodig zijn voor het op orde brengen van de veiligheid van de dijk. Wij zijn onsbewust van de waarde die wordt gehecht aan een versterking met zand. Daarom is afgesproken dat de gemeente onderzoekt of ze financiers kan vinden voor een zandige versterking van de Prins Hendrikdijk. Medio volgend jaar besluit het bestuurlijk overleg op basis van de m.e.r. en het onderzoek van Texel of deze dijk daadwerkelijk met zand kan worden versterkt.

Milieueffectrapportage

De provincie Noord-Holland gaat nu over tot het vaststellen van de richtlijnen voor de m.e.r. In deze rapportage onderzoeken wede effecten van de dijkversterking op onder meer woon-, werk- en leefmilieu, landschap en natuur. De richtlijnen geven aan hoewe dat moeten doen. Het opstellen vande m.e.r. duurt tot halverwege volgende jaar. Op basis van de milieueffectrapportage wordt uiteindelijk beslist op welke wijze de Waddenzeedijk het beste versterkt kan worden. Naar verwachting start de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden niet eerder dan in 2013. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl