Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 december 2010 Inloopbijeenkomst over aanvoer zoet water Wieringermeer op 20 december 2010

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt met een permanente oplossing voor de aanvoer van zoet water in de Wieringermeer. Nu besproeien agrarirs hun land met behulp van zestig hevels die over de Wieringermeerdijk liggen. Het waterschap vervangt deze hevels door vier inlaten. Hierdoor neemt de aanvoercapaciteit met 20% toe.

Op 20 december 2010 houdt het hoogheemraadschap een inloopavond over het concept ontwerp wateraanvoerplan. Aanleiding voor het opstellen van het wateraanvoerplan is de ophanden zijnde versterking van de Wieringermeerdijk.

Er zijn gesprekken gevoerd met alle agrarirs uit de Wieringermeer die met behulp van hevels water uit het IJsselmeer halen. Met de informatie uit deze gesprekken is een ontwerp gemaakt voor het wateraanvoerplan. Over dit ontwerp vindt op 20 december 2010 een inloopbijeenkomst plaats van 15.00 tot 19.30 uur in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a in Den Oever. Belangstellenden kunnen op elk gewenst moment tussen 15.00 en 19.30 uur binnen lopen, aanmelden is niet nodig. Er zijn schetsen van het wateraanvoerplan; medewerkers van het hoogheemraadschap en Grontmij zijn aanwezig om een toelichting te geven.

Inspraak

In het eerste kwartaal van 2011 ligt het wateraanvoerplan ter inzage voor inspraak. Daarna stelt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het definitieve ontwerp vast. Het werk start in de zomer van 2011. Hierbij wordt rekening gehouden met het oogstseizoen: het werk begint bui-tendijks, pas na het oogstseizoen wordt aan de binnenzijde van de dijk (de polderzijde) gewerkt.

Definitieve oplossing

In de Wieringermeer is er sprake van relatief brakke kwel (omhoogkomend grondwater). Dit is onder andere een probleem voor de bollenteelt. Daarom halen de agrarirs zoet water met hevels uit het IJsselmeer. De hevels worden vervangen omdat ze tijdens de versterking van de Wieringermeerdijk in 2012 in de weg liggen: ze liggen over de dijk heen. Het wateraanvoerplan creert een permanente oplossing voor de aanvoer van zoet water.

Er komen vier plaatsen in de Wieringermeerdijk waar het zoete water kan worden ingelaten: bij de Oom Keesweg, Oosterterpweg, Schervenweg en Oostermiddenmeerweg. Vanaf daar gaat het water met gesloten transportleidingen naar de bestaande verzamelputten of dwarsleidingen langs de Noorder- of Zuiderdijkweg waarop de huidige eigenaren van de hevels aangesloten zijn.

De aanvoercapaciteit voor water neemt- uitgaande van het huidige aantal gebruikers - door het nieuwe wateraanvoerplan toe met 20%. Bovendien dalen de kosten voor het gebruik omdat geen ontheffing meer betaald hoeft te worden om de hevels over de dijk te leggen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl