Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 17 juni 2011 Betere naleving (milieu)regels Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft in 2010 meer controles uitgevoerd op het gebied van milieu, bodem, water en vuurwerk.

Tijdens deze controles zijn minder overtredingen geconstateerd dan voorgaande jaren. Daarnaast daalde het aantal meldingen van mogelijke overtredingen met ruim 10% (van 1.714 in 2009 naar 1.537 in 2010). Dit concludeert het jaarverslag Toezicht en Handhaving 2010 van de provincie Noord-Holland.

De provincie streeft ernaar dat bij minimaal 80% van de controles geen overtreding geconstateerd wordt. Uit de rapportage blijkt dat deze norm voor bodem, milieu en water gehaald wordt, voor vuurwerk is dat in 77% van de controles het geval. In 2010 zijn in totaal 11.648 administratieve en fysieke controles uitgevoerd, zowel preventief en als opvolging op een eerder bezoek. In 20% van de gevallen zijn er één of meerdere overtredingen geconstateerd. Afhankelijk van de soort en zwaarte van de overtreding, schrijft de provincie voor welke maatregelen genomen moeten worden. Daarnaast kan de provincie besluiten een waarschuwing te geven of een proces verbaal op te maken.

Toezicht

De provincie Noord-Holland heeft in 2010 breder ingezet om haar doel "leven in een gezonde, schone en veilige omgeving" te bereiken. Daarbij is ook gewerkt met nieuwe vormen van toezicht, waardoor het toezicht efficiënter en effectiever ingezet wordt.

Zo is bedrijventerrein De Liede (Haarlemmermeer) samen met de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie gecontroleerd. Alle bedrijven werden nagelopen op diverse wetten. Door deze samenwerking is in korte tijd veel informatie vergaard en konden de verschillende zaken in één bedrijfsbezoek onderzocht worden.

Ook krijgen bedrijven met een kleine overtreding nu de mogelijkheid om zelf de nacontrole doen. Zij kunnen dan door middel van foto's of ander bewijsmateriaal, zelf aangeven dat overtreding verholpen is. Dit wordt steekproefsgewijs door de provincie gecontroleerd.

Toekomst

De provincie Noord-Holland wil samen met gemeenten regionale uitvoeringsdiensten oprichten. Deze diensten zullen in de toekomst de vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, water, bodem en groen uitvoeren. Door het samenvoegen van capaciteit en kennis wordt de kwaliteit van toezicht en handhaving verder verbeterd. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl