Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 17 oktober 2011 Provincie Noord-Holland staat solitaire windmolen Zijpe niet toe

Gedeputeerde Staten (GS) weigeren een verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Zijpe voor het plaatsen van een solitaire windturbine.

"Omdat de windturbine er nu al staat, en er feitelijk sprake is van een illegale situatie, heeft ons college aan de gemeente verzocht handhavend op te treden en de windmolen te laten verwijderen", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Talsma.

Begin 2011 verzocht de gemeente Zijpe om afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor het plaatsen van een windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. Deze aanvraag is door GS o.a. getoetst aan de Structuurvisie 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). Solitaire windturbines mogen volgens het geldende beleid alleen geplaatst worden bij infrastructurele knooppunten of nabij een markant punt. Hiervan is bij deze aanvraag geen sprake. Ook is de aanvrager niet ingegaan op de ruimtelijke kwaliteitseisen die de verordening stelt aan solitaire windturbines. Op basis hiervan hebben GS besloten een verklaring van geen bezwaar te weigeren. Dit betekent dat de windturbine, die er nu illegaal staat, verwijderd moet worden.

GS hebben aan de gemeente Zijpe, als bevoegde instantie, verzocht daarvoor te zorgen.

Achtergrond

In 2005 heeft de provincie Noord-Holland een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor plaatsing van een specifieke windturbine op een aangewezen locatie van het perceel Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. In afwijking van de vergunde situatie blijkt nu een ander model geplaatst te zijn op een andere locatie. B & W van Zijpe vroegen in januari 2011 aan GS om een verklaring van geen bezwaar af te geven, om de feitelijke situatie te legaliseren. Omdat deze aanvraag gaat om een ander model en een andere locatie dan in 2005, beschouwen GS de aanvraag als een nieuwe situatie. Daarvoor gelden de regels van de PRVS, die op 21 juni 2010 door Provinciale Staten is vastgesteld. De PRVS staat nieuwe solitaire windmolens niet toe. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl