Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 november 2011 Gedeputeerde Staten Noord-Holland stemmen in met natuurakkoord Rijk en provincies

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor in te stemmen met het onderhandelingsakkoord tussen de provincies en het Rijk over het natuurbeleid.

Gedeputeerde Bond: "We hebben lang en moeizaam onderhandeld met staatssecretaris Bleker, meer zit er gewoon niet in." Provinciale Staten spreken zich naar verwachting op 12 december 2011 uit over het akkoord.

Na bijna een jaar onderhandelen kwamen het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september 2011 tot een akkoord over de forse rijksbezuinigingen en de decentralisatie van taken op het gebied van natuur, recreatie en landschap. Alle provincies hebben tot 24 december 2011 de tijd om te besluiten of ze in kunnen stemmen met het akkoord. Pas als alle provinciebesturen en de Tweede Kamer met het akkoord hebben ingestemd, is er sprake van een definitief decentralisatieakkoord.

Kern akkoord

In het onderhandelingsakkoord dat nu op tafel ligt, decentraliseert het Rijk vrijwel volledig haar taken en verantwoordelijkheden naar de provincies. Met deze decentralisatie komt de ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013 te vervallen.

Maar ook wordt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) - nu nog onderdeel van het ministerie van EL&I - gereorganiseerd; een gedeelte van de DLG-medewerkers gaat werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de provincies.

Het akkoord gaat bovendien uit van een kleinere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel krijgen de provincies drie jaar langer (tot 2021) de tijd om de herijkte EHS te realiseren. Bleker wilde de provincies in eerste instantie ook verantwoordelijk maken voor het halen van Europese natuurdoelstellingen. Dat plan is van de baan.

De provincies krijgen de beschikking over gronden van het Rijk, om zo verder te werken aan de EHS. Het akkoord biedt echter nog geen oplossing voor de tekorten voor het beheer van natuurgebieden. Ook trekt het Rijk de budgetten in voor de Nationale Landschappen, Nationale Parken en Recreatie om de Stad (RodS).

Noord-Holland telt vier Nationale Landschappen en twee Nationale Parken. Voorbeelden van RodS-projecten zijn de Tuinen van West in Amsterdam en de Omzoom in Zaanstad.

Gemengde gevoelens

Gedeputeerde Bond kijkt met gemengde gevoelens naar het akkoord. "Het is goed dat de provincies de regie over het landelijk gebied krijgen. Dat is grote winst. Maar het akkoord betekent ook een flinke bezuiniging op het beleid voor het landelijk gebied. Dit onderhandelingsresultaat is naar mijn overtuiging echter het maximaal haalbare, waarbij aan veel van de onderhandelingspunten die voor Noord-Holland belangrijk waren tegemoet is gekomen." De gedeputeerde is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. "Onze partners in het landelijk gebied zitten al ruim een jaar in onzekerheid. Nu is er licht aan het einde van de tunnel, al moeten we natuurlijk eerst het oordeel afwachten van Provinciale Staten." De Statencommissie van Ruimte & Milieu buigt zich op 24 november over het akkoord. Tijdens de Statenvergadering van 12 december nemen Provinciale Staten naar verwachting een definitief besluit.

Nieuwe agenda Landelijk Gebied

Vooruitlopend op de aangekondigde rijksbezuinigingen is de provincie een traject gestart om tot een nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap (NRL) te komen.

Gedeputeerde Bond: "Door de rijksbezuinigingen worden we gedwongen om onze ambities opnieuw te bepalen en het beschikbare budget te herverdelen. De provincie wil blijven investeren in groen op de kaart, maar we kunnen niet volledig in het gat van het Rijk springen. Minder geld betekent dat we keuzes moeten maken en naar nieuwe oplossingsrichtingen moeten zoeken." De samenwerkingspartners uit het landelijk gebied worden nauw bij dit proces betrokken. De agenda NRL zal medio 2012 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Aan de hand van die agenda kan de provincie meer duidelijkheid geven over welke projecten in het landelijk gebied alsnog door kunnen gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Conferenties toekomst Landelijk Gebied

Om de ideeën uit het veld te verzamelen, organiseerde de provincie op 7 oktober 2011 al een conferentie, waarbij waterschappen, gemeenten en (belangen)organisaties hún visie konden geven over de toekomst van het landelijk gebied. Binnenkort verschijnt een gedrukte ILG-special naar aanleiding van deze conferentie, die in maart 2012 een vervolg krijgt. De partners zullen ook in kleiner verband geconsulteerd worden.

Zie Nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap voor meer informatie. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl