Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 25 november 2011 Zand voor Texelse Prins Hendrikdijk mogelijk, maar duur

Versterking van de Texelse Prins Hendrikdijk met zand aan de buitenzijde is technisch haalbaar, maar duurder dan een binnendijkse versterking. Dat is de conclusie van de bestuurders van het hoogheemraadschap, de gemeente Texel en de provincie. Ze vinden het een goede en kansrijke oplossing, maar er moet wel geld voor zijn.

De Waddenzeedijk op Texel moet versterkt worden. Het hoogheemraadschap voert dit project uit in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermings-programma. Voor het gedeelte bij de Prins Hendrikdijk hebben wij in samenwerking met de gemeente Texel en provincie Noord-Holland onderzocht of een buitendijkse variant met zand technisch en financieel haalbaar is én of de provincie hiervoor een vergunning kan afgeven in het kader van de Natuurbeschermingswet. De conclusies zijn deze week besproken met de bestuurders van de betrokken partijen. Ze vinden de zandige variant een mooie oplossing, maar ze hebben wel geconcludeerd dat het duurder is en daar is op dit moment geen geld voor.

Resultaten onderzoeken

Uit de onderzoeken blijkt dat een versterking van de dijk met zand technisch mogelijk is. Ook de vergunning is volgens de provincie Noord-Holland, in het huidige ontwerp, kansrijk. De kosten voor de totale aanleg zijn geschat op € 90 miljoen euro. Hiervan zijn € 58 miljoen voor het aanleggen en onderhouden van de zanddijk en € 32 miljoen voor aanvullende natuurbouw. De natuurmaatregelen zijn nodig om de aanleg van de zanddijk in de beschermde Waddenzee mogelijk te maken.

Naast deze buitendijkse variant is ook gekeken naar binnendijkse oplossingen.

Die varianten komen maximaal uit op € 34 miljoen en vallen binnen de normen van het Rijk voor sobere en doelmatige dijkversterkingen. Dat de kosten zo van elkaar verschillen komt vooral omdat het op peil houden van de zanddijk meer kost dan het onderhoud van een gewone dijk met gras of steen. Voor de meerkosten voor extra onderhoud en natuurbouw is op dit moment geen financiële dekking. De bestuurders vinden het belangrijk dat er geen vertraging optreedt in het proces.

Een definitief besluit over het voorkeursalternatief staat gepland voor medio 2012. De gemeente Texel benut de komende drie maanden om kritisch te laten kijken naar de natuurmaatregelen en de kosten daarvan én om organisaties te vinden die de extra kosten op zich willen nemen. Dit betekent dat voorlopig zowel de binnendijkse als de buitendijkse varianten verder in detail worden uitgewerkt.

Inspraakreacties

Onlangs hebben wij een aanvulling op de startnotitie voor de Waddenzeedijk ter inzage gelegd. Hierin is aangekondigd dat er ten opzichte van de oorspronkelijke startnotitie meer aan de dijk gedaan moet worden. In het verlengde van de discussie over een mogelijke zandige variant bij de Prins Hendrikdijk, hebben wij zienswijzen binnengekregen die ervoor pleiten om op meer plekken de dijk buitenwaarts te versterken. De komende tijd beoordeelt het hoogheemraadschap deze zienswijzen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl