Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 19 december 2011 Werkzaamheden Leipolder (tussen Camperduin en Petten) afgerond

In de Leipolder, tussen Camperduin en Petten, is de bovenste laag van een aantal kavels 'afgeplagd'.

De provincie Noord-Holland zorgt met het afplaggen van deze graslanden voor verzilting van de natuur. Hierdoor krijgen unieke zeldzame plantsoorten, zoals zeekraal, de zee-aster en wilde selderij, de ruimte.

In 2007 is de provincie gestart met afplaggen in het gebied, om circa 45 hectare natuur te realiseren. Wegens zorgen van belangengroepen is het werk destijds stilgelegd. Bij de aanpak voor het afplaggen van het tweede gedeelte van de polder is dan ook zorgvuldig met deze partijen overlegd. Hierna heeft de provincie opnieuw vergunning verleend.

De provincie heeft het gebied vanaf het moment van afronding van de werkzaamheden overgedragen aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft het gebied nu in eigendom en beheer. Het beheer wordt vooral uitgevoerd door begrazing met schapen van schapenhouders in het gebied.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart in augustus. De toplaag van de betreffende percelen in de Leipolder is afgeplagd en op hopen gezet. Door de slechte weersomstandigheden in die maand, was de grond te nat om getransporteerd te worden. Met extra inspanning van de aannemer tijdens een periode van droog weer in september, is het toch gelukt om voor 15 oktober de grond te transporteren en de werkzaamheden af te ronden. Dit is volgens de oorspronkelijke planning.

Verzilting

Het gebied ziet er nu nog bruin en kaal uit. Door de verlaging van de percelen komt meer zout water aan de oppervlakte. Door het afplaggen van de graslanden en door de verzilting krijgen unieke zeldzame plantsoorten, zoals zeekraal, de zee-aster en wilde selderij, de ruimte.

Natura 2000

De Leipolder is onderdeel van de Harger- en Pettemerpolder, een zogeheten Natura 2000 gebied. In dit gebied komen unieke vogelsoorten voor die beschermd moeten worden, zoals de dwerggans. Bij de planvorming en uitvoering lette de provincie er dan ook op dat er geen negatieve effecten zijn voor de vogels. Het werk moest bijvoorbeeld vòòr 15 oktober afgerond zijn (voor het seizoen dat de dwerggans in het gebied verblijft). Het middengebied in de Leipolder is niet afgeplagd. Dit gebied wordt het meest intensief gebruikt door de dwerggans en is deze winter daardoor gewoon beschikbaar als foerageergebied.

De verbrakking van de Leipolder is één van de projecten waarmee de provincie Noord-Holland zorgt voor groen op de kaart in Noord-Holland voor mens, dier en plant. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar ze samen met anderen groen aanlegt of behoudt. Zodat iedere Noord-Hollander binnen 10 minuten in het groen kan zijn. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl