Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 25 januari 2012 Feestelijke oplevering werkzaamheden Balgzand

In 2010 en 2011 zijn er twee grote projecten uitgevoerd op het Balgzand. Doel daarvan was droge voeten voor de inwoners én een broedplek en hoogwatervluchtplaats voor de vogels van het Balgzand. De projecten zijn in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd en worden in januari 2012 opgeleverd.

De dijkbekleding van Balgzanddijk is over een lengte van 2,7 kilometer versterkt en er zijn twee schorren verstevigd. Beide grote projecten zijn nu klaar en worden 'in gebruik genomen' door Joke Geldhof (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) en Nico de Haan (bekendste vogelaar van Nederland).

Gebruikte materialen

Een dijkversterking is een complex project waarbij zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Om op de Balgzanddijk te komen is er één toegangsweg. Mede om die reden en om de flora en fauna zo min mogelijk te verstoren, hebben beide organisaties ervoor gekozen om de projecten gelijktijdig uit te voeren. De volgende materialen zijn de afgelopen twee jaar gebruikt: 6.000 ton open steenasfalt voor de dijk afgedekt met 18.000 m2 grasmat, 27.225 m3 klei, 17.365 m3 niet-ontzilt zeezand en 24 rijshouten dammen.

Financiering

De dijkversterking was onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma en is gefinancierd door het Rijk en de waterschappen. De schorren zijn voor 90% gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland heeft 10% bijgedragen. (bron: Landschap Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl