Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 maart 2012 Hollands Kroon stelt Bomenlijst in

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2012 de Bomenlijst "Beschermwaardige houtopstanden in de gemeente Hollands Kroon" vastgesteld. Bomen die op deze lijst staan kunnen niet zonder omgevingsvergunning worden gekapt.

Waardevolle bomen

De lijst met beschermwaardige houtopstanden, ook wel waardevolle bomen genoemd, is vastgesteld in het kader van de zogenaamde administratieve lastenverlichting voor de burger. Een burger hoeft namelijk, na vaststelling van deze lijst, voor het kappen van een boom die niet op de lijst staat geen omgevingsvergunning aan te vragen. Daarnaast is van belang om een lijst met bomen op te stellen die het waard zijn om beschermd te worden. Een goed voorbeeld zijn de herdenkingsbomen die zijn aangeplant door koningin Beatrix en prinses Amalia. Ondanks dat deze bomen nog niet de benodigde omvang hebben, zijn ze wel opgenomen op de bomenlijst. Tevens zijn een aantal particuliere bomen opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting. Deze bomen staan op een Landelijke lijst vanwege het bijzondere karakter hiervan. Ook deze "monumentale bomen" zijn opgenomen in de bomenlijst van gemeente Hollands Kroon.

Kappen van bomen

Bomen die als beschermwaardig zijn aangewezen verdienen het om voor de toekomst behouden te blijven. Voor "beschermwaardige bomen" geldt een kapverbod. Binnen de bebouwde kom en in het buitengebied zijn alle bomen met een stamdiameter groter dan 30 cm. (1.30 meter boven de grond) opgenomen op de bomenlijst. Met andere woorden voor alle bomen dikker dan 30 cm. is een omgevingsvergunning vereist indien de eigenaar deze bomen wil kappen. Bomen dunner dan 30 cm. kunnen zonder omgevingsvergunning worden gekapt. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bij gevaar, door ziekte of bepaalde vormen van onderhoud) kunnen beschermwaardige bomen worden gekapt zonder dat daar een omgevingsvergunning voor nodig is. Naast een omgevingsvergunning is in het buitengebied van de gemeente Hollands Kroon ook de boswet van toepassing. Eigenaren van bomen in het buitengebied dienen dus naast een omgevingsvergunning ook een melding te doen in het kader van de boswet.

Herplantplicht

Binnen de bebouwde kom geldt in principe geen herplantplicht. Het college van B&W kan eventueel wel een herplantplicht eisen indien daar op basis van de voorwaarden zoals genoemd in de APV gegronde redenen voor zijn. In het buitengebied gelden de regels van de Boswet. Deze wet schrijft voor dat bomen binnen drie jaar nadat ze zijn gekapt zijn herplant volgens de kaders zoals beschreven in de Boswet. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl