Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 03 april 2012 Opwaardering elektriciteitsnet Hollands Kroon stapje dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft enkele besluiten genomen die de bouw van een transformatorstation nabij de Weel een stapje dichterbij brengen. De sloop van een elektriciteitsmast en bouw van het 150/20kV transformatorstation is een cruciale schakel in de vervanging en opwaardering van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland.

Inspraakprocedure

Het college van Hollands Kroon stelde op 20 maart 2012 de Nota Inspraak en overleg over de bouw van het transformatorstation vast. Daarmee rondde het college de inspraakprocedure af, waarbij belanghebbenden van de plannen hun mening en suggesties konden geven. Met name de landschappelijke inpassing van het transformatorstation is verbeterd door de aanleg van enkele bomenrijen rond het station. Diegene die een inspraakreactie hebben ingediend, krijgen hierover binnenkort een schriftelijke reactie van de gemeente.

Medewerking provincie en gemeenteraad

Nu vraagt het college de gemeenteraad en de provincie Noord-Holland om verdere medewerking.

Hollands Kroon dient bij de provincie een verzoek in om ontheffing van het verbod in het buitengebied te bouwen voor de beoogde locatie van het transformatorstation. Ook is de gemeente in overleg met de provincie over het aanleggen van een uitrit, waarbij de N241 goed bereikbaar blijft. Het college verzoekt de gemeenteraad binnenkort een verklaring van geen bedenking af te geven, zodat daarna de uitgebreide voorbereidingsprocedure van start kan gaan.

Deze procedure start met een nieuwe termijn van 6 weken waarin belanghebbenden opnieuw een zienswijze kunnen indienen.

Voorgeschiedenis

Begin 2011 hebben Tennet en Liander de voormalige gemeente Niedorp benaderd over hun gezamenlijke plan voor de bouw van een 150/20 kV transformatorstation. Het college van de voormalige gemeente Niedorp besloot in augustus 2011 in principe planologische medewerking te verlenen aan het plan. In september 2011 diende de initiatiefnemer een formele aanvraag om omgevingsvergunning inl. Begin oktober 2011 startten de inspraakprocedure en overleg met de omwonenden. Er zijn zeven inspraakreacties en twee inhoudelijke overlegreacties (Provincie N-H en Hoogheemraadschap) bij de gemeente binnengekomen. De inspraak- en overlegreacties zijn samengevat, beoordeeld en van een inhoudelijke reactie voorzien in de Nota Inspraak en overleg.

De voormalige gemeenteraad van Niedorp heeft het collegevoorstel om de verklaring van geen bedenkingen af te geven doorgeschoven naar de gemeente Hollands Kroon en daarbij een motie aangenomen. De gemeenteraad van Hollands Kroon behandelt de verklaring waarschijnlijk eind april.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari๋rend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
d้ site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl