Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 mei 2012 Hollands Kroon wil uitgroeien tot centrumgemeente duurzame energie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon heeft de ambitie Hollands Kroon te laten uitgroeien tot centrumgemeente voor duurzame energie. Dat wordt onder meer duidelijk uit de aanbiedingsbrief bij de Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme 2012-2014 die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De behoefte aan duurzame energie groeit snel. De winning wordt economisch steeds interessanter. Veel bedrijven in Hollands Kroon spelen een rol in dit proces, varierend van onderzoek, winning tot fabricage. Wethouder Meskers: "Hollands Kroon heeft de potentie uit te groeien tot centrumgemeente voor duurzame energie. Dat doen we door bestaande initiatieven te koppelen en de ruimtelijke ordening zo te regelen, dat bedrijven die bezig zijn met duurzame energie zich in de toekomst makkelijker kunnen vestigen. Het maatschappelijk belang is tweeledig; stimulering van duurzame energieproductie enerzijds en het ontwikkelen van honderden arbeidsplaatsen anderzijds."

Arbeidsplaatsen vormen drijfveer

Met name de onderzoeksfaciliteiten (ECN, Tidal Test Center en WMC) trekken internationaal de aandacht. Meskers: "Door hier op de juiste wijze op in te spelen, ontstaat een interessant vestigingsklimaat voor fabrikanten. De bedrijven Global Blade Technology (offshore windenergie) uit Wieringerwerf en Tocardo (getijde-energie) uit Den Oever bereiden zich momenteel voor op de inrichting van fabrieken." Wethouder Theo Meskers spant zich in om de locaties te vinden in Hollands Kroon. "Arbeidsplaatsen zijn daarbij mijn drijfveer. Nieuwe werkgelegenheid versterkt het fundament onder de toekomst van onze 22 kernen."

Over de eigen bestuursperiode

Het verwezenlijken van deze ambitie zal niet lukken tijdens de nu lopende bestuursperiode, die eindigt in 2014. Het college verwacht dat het 5 tot 10 jaar duurt voordat de rol van centrumgemeente ook op het gebied van werkgelegenheid echt tot wasdom is gekomen. In de Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme is opgenomen dat Hollands Kroon als gemeentelijke organisatie op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldrol wil vervullen.

Dat komt onder meer tot uiting in het inkoopbeleid en vastgoedbeheer.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl