Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 juni 2012 Proef met zoetwateropslag op Texel

De provincie Noord-Holland gaat met agrariër Hans Smit op Texel een proefopstelling voor zoetwaterberging aanleggen.

De komende decennia neemt de beschikbaarheid van zoetwater af. Het doel van de proef is het uitwerken van een manier waarop agrariërs zelf kunnen gaan voorzien in hun behoefte aan zoetwater. De aanleg start deze zomer. De innovatieve pilot loopt tot eind 2014.

De komende decennia zal de vraag naar zoetwater toenemen. Tegelijkertijd wordt de aanvoer minder regelmatig doordat de regenpatronen veranderen: in korte periodes valt meer regen en de periodes van droogte duren langer. Agrariërs zullen de gevolgen ondervinden van de verminderende beschikbaarheid van zoetwater.

De sector stimuleren

Gedeputeerde Geldhof: “Door op bedrijfsniveau kennis op te doen van zoetwateropslag gaan we bollentelers en andere agrariërs in Noord-Holland helpen bij de veranderende beschikbaarheid van zoetwater.” Met de pilot ‘zelfvoorzienende zoetwaterberging’ onderzoekt de provincie hoe een goed werkend en zelfvoorzienend systeem aangelegd kan worden. De aanlegkosten moeten opwegen tegen de baten. Een belangrijk doel van de proef is het vergroten en delen van de kennis van zoetwaterberging. Daarom worden de komende jaren bijeenkomsten gehouden voor agrariërs. Ook komt er een website waarmee de agrarische sector de voortgang van de proef kan volgen.

Beschikbaarheid zoetwater op Texel actueel

Hans Smit boert al vele jaren in Oosterend op Texel. Naast bloembollen teelt hij maïs en bieten. De beschikbaarheid van zoetwater is op Texel al een actuele kwestie. Het eiland kent droge perioden en heeft al last van verdroging en verzilting.

Een consortium onder leiding van het bedrijf Oranjewoud heeft van de provincie de opdracht gekregen de proefopstelling bij Hans Smit aan te leggen en de opgedane kennis te verspreiden. Op de drainagebuizen onder het perceel wordt een verzameldrain aangesloten die via een regelunit in verbinding staat met een bassin. In het bassin wordt zoetwater vastgehouden voor droge perioden. Het bassin wordt tijdens natte perioden aangevuld. Tijdens de pilot worden metingen verricht. Om het effect goed te kunnen bepalen wordt de waterbalans op het proefperceel steeds vergeleken met andere percelen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl