Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 18 september 2012 Gedeputeerde Staten: Geen nieuwe windmolens in Noord-Holland

Geen nieuwe windmolens meer in de provincie. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten.

Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit plan valt onder de Rijkscoördinatieregeling en zal nog wel volledig worden uitgevoerd. Op deze manier voldoet de provincie aan de met het Rijk gemaakte afspraak over het opwekken van 430Mw aan duurzame energie. De provincie staat de vervanging van verouderde windturbines nog wel toe, maar dan moeten de nieuwe molens van hetzelfde vermogen zijn. De provincie Noord-Holland is op dit moment, samen met de provincie Flevoland, koploper op het gebied van windenergie.

Windenergie heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt, van een solitaire windturbine op het boerenerf met een ashoogte van rond de 25 meter en een vermogen van 25kW, tot moderne machines met een ashoogte van 70 tot 120 meter, een rotordiameter van 40 tot 90 meter en een vermogen van gemiddeld 2 tot 3MW. Deze ontwikkeling vraagt volgens de provincie om een zorgvuldige afweging van het belang van een duurzame energievoorziening, met het belang van kwaliteit van de leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

In het coalitieakkoord van april 2011 was afgesproken dat er geen nieuwe windmolens meer bij zouden komen. Daarna is gekeken op welke manier invulling kon worden gegeven aan de ambities in het akkoord. In juli 2012 namen Provinciale Staten reeds een voorbereidingsbesluit om, in de aanloop naar de wijziging van het beleid, de huidige planologische situatie voor maximaal een half jaar te bevriezen. Daardoor kwam de vergunningverlening al stil te liggen.

De nieuwe beleidsregels zullen worden opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening van de structuurvisie. De regels worden na behandeling in de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten op 13 september 2012 vier weken ter inzage gelegd. De planning is dat het nieuwe beleid voor het einde van het jaar definitief door Provinciale Staten wordt vastgesteld. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl